Stratejik Satınalma ve Tedarikçi Değerlendirme Online Eğitimi


Yer : Zoom Platformu
Başlama Tarihi : 2024-07-12
Bitiş Tarihi : 2024-07-12
Süre : 6 Saat 10.00 - 17.00
Eğitim İçeriği :

Değişen Dünyada Değişen Satınalma

Tedarikçi ve Tedarik Kavramları

Tedarikçi ve Yan Sanayi

Tedarik Türleri

Kraljic Matriksi

Fisher Yaklaşımı

Maliyet Odaklı Yaklaşımlar

Tedarikçi Sayısı

Tedarik Bazı Dengelemesi

70-30 Yaklaşımı

Çok Kaynaklı Tedarik Avantajları

Tek Kaynaklı Tedarik Avantajları

Tasarımcıya Verilecek Ana Bilgiler

Tedarikçi Sayısını Arttıran Faktörler

Porter’a Göre Tedarikçi Sayısı

Deming’e Göre Tedarikçi Sayısı

Tek/Çok Kaynak Kullanımı Kıyaslaması

İyi Tedarikçi Kavramı

İyi Tedarikçi Özellikleri

Tedarikçi Envanteri Oluşturmak

Tedarikçi Araştırma Yöntemleri

Küresel Satınalma Dikkat Edilecek Kriterler ve Önemli Değişkenler

Stratejik Satınalma Sürecine Bakış

İhtiyaç Tespitinden Tedarikçi Değerlendirmeye Süreç

Tedarikçi Seçimi

Satınalmanın 5 Doğrusu

Seçim Kriterleri Oluşturma

Teklif Değerlendirme ve Seçim

Ağırlıklı Kriterler Bazlı Seçim

İkili Karşılaştırmalar Bazlı Seçim

Sözleşme

Sözleşmenin Hazırlanması

Hukuksal Nitelik ve Sonuçlar

Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi

Bir Sözleşmede Bulunması Gereken Unsurlar

Sözleşmenin Kapatılması

          Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

Değerlendirme Ölçütleri

 

Eğitmen: Abdullah Kumru


Eğitim Bedeli: 2500 TL + KDV