İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Online Eğitimi


Yer : Zoom Platformu
Başlama Tarihi : 2024-10-11
Bitiş Tarihi : 2024-10-11
Süre : 6 Saat 10.00 - 17.00
Eğitim İçeriği :

Yönetim Fonksiyonları ve Bütçeleme İlişkisi

İşletme Bütçeleri Genel Kavramlar

Sorumluluk Bütçesi

Esnek Bütçe

Sıfır Tabanlı Bütçeler

Sermaye Bütçelemesi

İşletmelerde Planlama Sistemleri, Stratejik Planlama ve Orta Vadeli Bütçeleme

Temel Bütçeleme İlke ve Kavramları

Faaliyetlerin Planlanması ve Projelendirilmesi

Satış Tahminleri ve Satış Bütçeleri

Satış Tahmininde Kantitatif,  Kalitatif Teknikler

Üretim Hacminin ve Kapasitenin Planlaması

Direkt İlk Madde ve Malzeme Kullanımı ve Miktar Bütçeleri

Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyet Giderlerinin Planlanması

Direkt İşçiliklerin ve İşçilik Saatlerinin Planlanması

Üretim Hacminin ve Makine Saatlerinin Planlanması

Genel Üretim Giderleri Bütçesi

Toplam Üretim Maliyeti Bütçesi

Stok Farkı Bütçesi

Satılan Malın Maliyeti Bütçesi

Satılan Mamul Malın Maliyeti Bütçesi

Satılan Ticari Malın Maliyeti Bütçesi

Satılan Hizmetlerin Maliyeti Bütçesi

Faaliyet Giderlerinin Planlanması

Ar-Ge Giderleri Bütçesi

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Bütçesi

Genel Yönetim Giderleri Bütçesi

Bütçelenmiş Mali Tablolar, Nakit Akışlarının Planlanması

Nakit Planı ve Finansman Gider Planı

Proforma Bilançonun Hazırlanması

Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması

Faaliyet Tabanlı Yönetim ve Faaliyet Tabanlı Bütçeleme

Bütçe Kontrol Teknikleri

Bütçe Sapmalarının Analiz Edilmesi ve Raporlanması

Sorumluluk Merkezlerinin ve Amaçların TanımlanmasıSonuçların Ölçümlenmesi

Performans ve Sorumluluk Raporları, Bölüm Karlılığının Ölçülmesi, Yönetici Etkinliğinin Ölçülmesi


Eğitmen: Nedim Narlı


Eğitim Bedeli: 2500 TL + KDV