Uluslararası Ticarette Sözleşmeler ve Hukuki Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Online Eğitimi


Yer : Zoom Platformu
Başlama Tarihi : 2024-10-18
Bitiş Tarihi : 2024-10-18
Süre : 3 Saat 13.30 - 16.30
Eğitim İçeriği :

Ticaret Nedir? Uluslararası Ticaret Nedir?

Uluslararası Ticaretle İlgili Hukuki Yapı

BM Viyana Konvansiyonu (CISG)

Satım Sözleşmesi

Satım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Satım Sözleşmesinin Şekli

Satım Sözleşmesinin Unsurları

Satım Sözleşmesinin Hükümleri

Satıcının Sözleşmeden Doğan Borçları

Alıcının Sözleşmeden Doğan Borçları

Satım Sözleşmesinde Yarar Ve Hasarın Geçmesi

Teslim Kavramı

Mülkiyetin Devri ile İlgili Hükümler

Teslim Şekilleri ve Incoterms Bülteni

Uluslararası Ticari Sözleşme ve Taraflar

Uluslararası Sözleşmelerde Zaman Kavramı ve Sürelerin Önemi

Uluslararası Sözleşmede İmza ve Temsil

Uluslararası Sözleşme Ekleri ve Atıflar

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Sözleşme Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Bulunması Gereken Unsurlar

Beklenmedik Hal ve Mücbir Sebepler

Milletler Arası Ticaret Odasının “Force Majeur ve Hardship Clause 2003” Bülteni

Sözleşmeden Doğan İhtilafların (Anlaşmazlıkların) Çözüm Yolları

Uzlaşma Usulü

Tahkim Usulü

Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk ve Mahkeme Seçimi

Sözleşme Analizleri ve Örnekleme


Eğitmen: Av. Murat Eren


Eğitim Bedeli: 1250 TL + KDV