Uluslararası Ticarette Sözleşmeler ve Risk Analizi Eğitimi - (www.hareketegec.com İşbirliği ile)


Yer : Zoom Online Platformu
Başlama Tarihi : 2021-09-10
Bitiş Tarihi : 2021-09-10
Süre : 01 Gün - 04 Saat
Eğitim İçeriği :

        Ticaret Nedir? Uluslararası Ticaret Nedir?

        Uluslar Arası Ticaretle İlgili Hukuki Yapı

        Viyana Anlaşması (CISG)

        Satım Sözleşmesi

·       Satım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

·       Satım Sözleşmesinin Şekli

·       Satım Sözleşmesinin Unsurları

·       Satım Sözleşmesinin Hükümleri

·       Satıcının Sözleşmeden Doğan Borçları

·       Alıcının Sözleşmeden Doğan Borçları

·       Satım Sözleşmesinde Yarar Ve Hasarın Geçmesi

·       Teslim Kavramı

·       Mülkiyetin Devri ile İlgili Hükümler

        Teslim Şekilleri ve Incoterms Bülteni

        Uluslararası Ticari Sözleşme ve Taraflar

        Uluslararası Sözleşmelerde Zaman Kavramı ve Sürelerin Önemi

        Uluslararası Sözleşmede İmza ve Temsil

        Uluslararası Sözleşme Ekleri ve Atıflar

        Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Sözleşme Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar

        Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Bulunması Gereken Unsurlar

        Beklenmedik Hal ve Mücbir Sebepler

        Milletler Arası Ticaret Odasının “Force Majeur ve Harship Clause 2003” Bülteni

        Sözleşmeden Doğan İhtilafların (Anlaşmazlıkların) Çözüm Yolları

        Uzlaşma Usulü

        Tahkim Usulü

        Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk ve Mahkeme Seçimi

        Sözleşme Analizleri ve Örnekleme

 

Eğitim Tarihi ve Saati: 10 Eylül 2021 13:00 – 17:00

 

CEYHUN YEŞİLŞERİT

1982 Yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan YEŞİLŞERİT, daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İşletmecilik ve İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde İşletmecilik Uzmanlaşma programlarına katıldı.

Katılmış olduğu birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitimler içerisinde Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre’de yer alan eğitim kuruluşu ITC'nin "Trade Tutor" Eğitimi ve Avusturya, Karl Heinz Sebastian okulunun geliştirdiği "Power Pricing" Eğitimi de bulunmaktadır.

Profesyonel iş yaşamının bir bölümünü yurtdışında çalışarak geçirdi (Irak, Suudi Arabistan, ABD ve Rusya Federasyonu). ENKA, AL-MOBTY, DHT ve EKUR’da tedarik zinciri ve satış süreçlerini uluslararası platformda yönetmiş, STFA’da Ticaret Müdürü olarak görev yapmıştır.  1996’dan itibaren 13 yıl Pipelife International Holding'in Türkiye'deki yatırımı olan Arılı Plastik A.Ş.de Güney Avrupa Bölge İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmıştır. 2005-2006 dönemimde Pipelife Business School mezunu olarak yurtdışında ve yurtiçinde şirket içi eğitimlerde de eğitmen olarak görev almıştır.

Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre’de yer alan eğitim kuruluşu ITC'nin "Trade Tutor" eğitimini alarak "BMS (İş Yönetim Sistemi)" öğretisi ve araçlarının kullanımı konusunda Ulusal Danışman olarak Türk İhracatçılar Meclisi de dahil pek çok ihracatçı birliğinde eğitmen olarak görev aldı.

Konuk yazar olarak Haber Türk Gazetesi ve çeşitli dergilerde de Dış Ticaret, Satış, Tedarik Zinciri Yönetimi konularında yazıları yayınlanmıştır. Uzun yıllar çalıştığı şirketleri temsilen katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun çeşitli iş konseylerinde özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu ile yapılan yurtiçi ve yurtdışı toplantılarında görev almıştır.

Uzun yıllardır İstanbul Ticaret Odası’nın başarısı Uluslararası platformda ödül alınarak kanıtlanmış İhracata İlk Adım Projesi’nde İTO Danışmanı olarak görev yapmıştır. 11 Etap olarak gerçekleştirilen programın 2009 yılında metodolojisini redakte etmiştir. Yine, İTO tarafından Türkiye’nin başarılı KOBİ’leri yarışmasında dallarında birinci seçilmiş şirketlerine “Pazarlama, Satış ve Yönetim Danışmanı” olarak danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiştir.

Pek çok sektöre Pazarlama ( Ulusal / Uluslararası ) danışmanlığı yapmış, bu sırada Pazarlama ve Satış Bakış Açılı SWOT Analizi ve Sistem Kurulumu çalışmaları (Organizasyon El Kitabı, Görev Tanımları, Görevli Profilleri, Sistem Talimatları, Standart İş Talimatları Hazırlanması vb.) yapmıştır. Ayrıca Pazar Potansiyeli Ölçülmesi, Hedef Pazar Seçimi, Rekabet Analizi Yapılması, İhracat Eylem Planı Hazırlanması, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Eylem Planı Hazırlanması, İhracat Faaliyetlerinin Sistemik Hale Getirilmesi Altyapı Çalışmaları için İhracat Yönetimi Sistemi kurmuştur.

2011 Yılı başından itibaren Ekonomi Bakanlığı tarafından “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” Tebliği çerçevesinde “Uzman Eğitmen” olarak akredite edilmiştir ve Türkiye’nin her yerinde eğitimler vermiştir.

Halen Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü’nün “Evrensel Pazarlama Bölümü”ne liderlik eden Yeşilşerit, UR-GE Projelerinin hizmet tasarımı ve danışmanlığını yürütmektedir.

 

Eğitim Bedeli: 400 TL + KDV / Kişi


*Sınıf içi eğitim tarihleri için  www.rdbe.com.tr sitesini lütfen takip ediniz.