EİB “Tütün Sektöründe Sürdürülebilirlik Ur-Ge Projesi” ihtiyaç analizi çalışmasını Ekim 2022’de tamamladık.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği “Tütün Sektöründe Sürdürülebilirlik Ur-Ge Projesi” ihtiyaç analizi çalışmasını Ekim 2022’de tamamladık.