Koçluk ve Mentörlük Hizmetimiz

Koçluk, istenen performansa ulaşmak için koç ve danışan arasında kurulan, danışanın çözüm üretmesine yönelik planlı bir gelişim ilişkisidir.

Koçluk çalışması, danışanı, olmak istediği kişi olma yolunda farkındalık yaratarak, seçimlerini güçlendirerek ve değişime yol açarak destekler.

Koçluğun kişilere,  hedef koymak ve bu hedeflere ulaşmak için harekete geçmek, daha özgüvenli olmak, iş ve yaşam dengesini kazanmak, daha fazla sorumluluk almak, daha etkili iletişim becerileri sergilemek gibi faydaları olduğu gibi kuruma da yüksek potansiyelli çalışanları belirlemeye ve geliştirmeye yardımcı olmak,  hem kurumun hem de çalışanların güçlü yönlerini ve gelişim fırsatlarını belirlemek ve kurumsal aidiyeti artırmak gibi katkıları olur.


Kişiler koçluk ilişkisinden fayda sağlamak için aşağıdakileri yapmalıdır: 

 • İstekli olmalıdır. 
 • Koç ile birlikte çalışmalı ve işlerin neden planlandığı gibi gitmediğini anlamalıdır. 
 • Deneyimleri uygulamada ve yansıtmada zaman harcamalıdır.


Yönetici Koçluğu

Yönetici konumunda bulunan kişilerin hem kendi işlerini daha iyi bir şekilde yapmalarını hem de yöneticilik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak ekip başarısını artırmaya yönelik bir koçluk çalışmasıdır.

Yönetici Koçluğunun Yararları:

 • Yöneticilerin hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmak, 
 • Farklı bakış açıları kazandırarak büyük resmi görmelerini sağlamak,
 • Duygusal iniş çıkışlar yaşamadan, çözüm üretmelerini sağlamak,
 • Etkili ve verimli toplantılar yapmalarını sağlamak,
 • Etkin dinleme ile iletişim kalitesini artırmak.


Satış Koçluğu

Satış ekipleri, hedef odaklı çalıştıklarından dolayı Satış Koçluğu en fazla ihtiyaç duyulan koçlukların başında gelir. 

Satış Koçluğunun Yararları:

 • Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru analiz edebilmelerini sağlamak,
 • Dünyadan yeni satış teknikleri ve stratejilerini öğrenmek ve uygulamak,
 • İkna becerilerini geliştirmek,
 • Daha planlı ve sonuç odaklı satışlar gerçekleştirmek,
 • Satış hedefleri belirlemek ve performansı artırmak.


Takım Koçluğu

Bir kurumdaki takımların hem kendi içlerinde gelişmelerini hem de diğer takımlar ile daha uyumlu çalışmalarını sağlayan koçluk türüdür.  

Takım Koçluğunun Yararları:

 • Takım içindeki dinamiklerin ve rollerin fark edilmesi,
 • Daha etkin ve verimli çalışma ortamının oluşturulması,
 • Problem çözme becerilerinin ve yaratıcılıkların artması,
 • Kaynaklarının etkin kullanılması,
 • Çatışmaların sebeplerinin belirlenmesi ve yönetilmesi,
 • Hedef birliğinin sağlanması,
 • Takım üyelerinin birbirlerini daha iyi tanıması ve iletişimin geliştirilmesi,
 • Takım ruhu oluşturulması,
 • Sorumlulukların belirlenmesi ve sahiplenmesi,
 • Birlikte gelişim imkanının sağlanması.


Performans Koçluğu

Kurumların çalışanlarına değer verdiklerini ve kendilerine yatırım yaptıklarını göstermek için bazen dışardan profesyonel koçlardan bazen de kurumun kendi içinden çıkan koçlardan aldırılan koçluk hizmetidir.

Performans Koçluğunun Yararları:

 • Çalışanların önlerindeki sorunları tespit ve tedavi etmesini sağlamak,
 • Kişisel farkındalığı artırarak, stres düzeyini düşürmek,
 • Sorunları çözebilecek zihniyeti kazandırmak,
 • Potansiyeli ortaya çıkararak performansını artırmak,
 • Yaratıcılığı artırmak,
 • Kendini ifade etme ve iletişim becerilerini geliştirmek,
 • İş ve özel yaşam dengesinin kurulabilmesini sağlamak.


Kariyer Koçluğu

Kişilerin becerilerini, yetkinliklerini, güçlü ve gelişime açık alanlarını fark etmelerini sağlayarak tatmin edici bir kariyere ulaşma konusunda ihtiyaç duydukları yol haritasının oluşturulmasını sağlar. 

Kariyer Koçluğunun Yararları:

 • Kişinin potansiyelini fark etmesine yardımcı olmak,
 • Güçlü ve gelişime açık yanlarının tespit edilmesini sağlamak,
 • Kariyer hedeflerini net olarak belirlenmesini sağlamak,
 • Belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken eylem planının hazırlanarak uygulanmasını ve takibini sağlamak,
 • Maddi ve manevi tatmin sağlamak.