Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Dünya “Akıllı Şirketler – Akıllı Fabrikalar” yolunda hızla ilerlerken rekabet gücünüzü ve değerlerinizi ileriye taşıyacak sağlam bir temel oluşturmak istiyorsanız, sizi yerinizde saydıran alışkanlıklarınızın ötesi geçirecek gelecekteki dijital işiniz için Dijital Dönüşüm Stratejisi ve Yol Haritasına ihtiyacınız var demektir.


Dijital dönüşüm her şirket için farklı görüneceğinden, herkes için geçerli olan ortak bir tanımı kullanmak zordur. 

Dijital Dönüşüm, dijital teknolojiyi bir işletmenin tüm alanlarına entegre şekilde kullanarak, temelde işletmelerin çalışma şeklini değiştiren, müşterilere değer katan ve kuruma verimlilik getiren bir çözümdür.

Müşteri odaklı açıdan dijital dönüşüme baktığımızda ise , “operasyonları otomatikleştirme, müşteri temas noktalarını arttırma, müşteri nabzını tutma, müşteriye özel hizmet/ürün sunma, müşteri mülkiyeti, müşteriler ile yeni iş modelleri arasında bağlantı kurma gibi kavramları anlayabiliriz.


Dijital Dönüşüm Yol Haritası Metodolojimiz


  1. Önce yapılan  “Dijital Dönüşüm Olgunluk Testi” ile kurumun “Stratejik Liderlik, Süreçler,  Ürünler, Kültür & Organizasyon ve BT altyapısındaki” yaklaşımı, mevcut durumu tespit edilir. 
  2. Akabinde içinde bulunduğu sektöre ve kendi kurumsal geçmişine göre tespit ettiği “Dijital Hedefleri” alınır. Belirlediği bu hedeflerin kurumu kendi sektöründe ileriye taşımaya yeterli olup olmadığı, dünyadan örnek firmaların incelendiği, Endüstri 4.0’ın anlatıldığı bir seminerde karşılıklı değerlendirilir.
  3. En son İnsan kaynağı, Süreç ve Teknolojiyi her yönü ile entegre ederek, kurumun “Dijital Yetkinliklerini”, “Dijital Okur-Yazarlığını” arttıracak, içinde “Dijital Kültür’ün” de bulunduğu bir DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ ve YOL HARİTASI hazırlanır.