Danışmanlık Yaklaşımımız

Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü, şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırması ve sürdürülebilir olması için devlet destekleri konusunda uzman kadrosu ile destek vermektedir.

Devlet Destekleri Planlaması ve Danışmanlığı firmanın stratejik açılımına uygun olarak yapılır.

Böylece;

 • Firma, bütçesine devlet desteklerinden gelebilecek katkıyı bilir. 
 • Firmada, devlet destekleri konusundaki yetkinlikleri doğal refleks haline dönüştürecek sistem kurulur.
 • Kurum içinde firmayı belirlenen hedeflere ulaştıracak kadro oluşturulur. 
 • Yetenek ve yeterliliklerin geliştirilmesi için işbaşı eğitimi ve koçluk hizmeti verilir. 
 • Desteklere başvuru, takip ve sonuçlandırma aşamalarında eksik veya yanlış başvuru, başvuruda zaman aşımı gibi risklere girilmez.  
 • Hedeflenen destek tutarında sapma olmaz.


Tüm Devlet Destekleri konusunda oluşturduğumuz KOBİDESK ihtisas platformundan da ( www.kobidesk.com) Uluslararası düzeyde ticaret kapasitelerini artırmak

 • Yeni hedef pazarlarda faaliyet gösterebilmek
 • Kendilerini etkin tanıtabilmek ve daha birçok faaliyetleri için yararlanabilecekleri İhracat Destekleri,
 • Üretim ve verimliliklerini artırmak, 
 • Ar-Ge faaliyetleri ile rekabet gücü elde etmek, 
 • Kurumsal yapılarını sağlamlaştırmak için

uzman ekibimiz hizmet vermektedir.