AR-GE Destekleri

Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik hibe ve teşvik programları T.C. Sanayi e Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından yürütülmektedir.

Ayrıca ülke olarak katılım sağladığımız Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 programını kullanarak projelerinize uluslararası ortaklar bulabilir ve AB hibesi kullanabilirsiniz.

  • C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB)
  • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
  • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
  • Ufuk 2020

Söz konusu programlar kapsamında, kurumlar tarafından verilen “Ar-Ge Destekleri” ve “Üretim/Yatırım Destekleri” ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.