TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK destek programları ile

  • Yeni bir ürün üretmek
  • Mevcut bir ürününüzü geliştirmek ya da iyileştirmek
  • Ürün kalitesi veya standardınızı yükseltmek
  • Maliyetlerinizi düşürmek
  • Üretim standartlarınızı yükseltecek yeni teknikler geliştirmek
  • Yeni üretim teknolojileri geliştirmek

İçin hazırlayacağınız nitelikli Ar-Ge projeleriniz için destek alabilirsiniz…


TÜBİTAK projelerinizi %75 oranında destekliyor…

TÜBİTAK Destek Programları: