URGE Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri

URGE Projelerine bütünsel hizmet sunabilmek için uluslararası çözüm ortaklarımızla birlikte, URGE Projelerinin uygulama aşamasında gerçekleştirilecek "Yurtdışı Tanıtım Etkinlikleri" kapsamında seçile hedef pazarlarda "Eşleştirme" ve "B2B İş Fırsatları Görüşmeleri" ve "Alım Heyetleri Getirilmesi" çalışmalarında da hizmet vermektedir.

Mevcut çözüm ortaklarımızın yetkin olduğu "Körfez Ülkeleri" ve "İngiltere" pazarlarının yanında bir çok kümenin olası hedef pazarı diğer ülke / bölgelerde de bu hizmeti verebilmek için uluslararası saygın danışmanlık firmalarıyla görüşmelerimiz kesintisiz sürmektedir.

 

Yöntem

Çalışmalarımız, yetkinlik alanlarımızda yer alan sektör ve yukarıda belirtmiş olduğumuz pazarlarda ihtiyaç analizi analizinde ortaya konmuş olan faaliyetin planlama aşamasından başlayarak; organizasyon yapılması, eşleşen yerel firmaların (potansiyel küme müşterileri) belirlenmesin ve etkinlik konusunda bilgilenmeleri için temas edilerek davet edilmeleri, görüşmelerde küme firmalarının gereksinim duyacakları hizmetlerin organizasyonu ve raporlamaların hazırlanmasını kapsamaktadır.

 

Yurtdışı Tanıtım Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi

Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü olarak, yetkinlik alanlarımızda olan sektörlerde yurtdışı tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilmesi konusunda yol gösterici olarak görev almaktayız.
Bu faaliyetimizde;

  • Söz konusu hedef pazardaki önemli tanıtım olanaklarının (Fuar, Sempozyum vb.) analizi
  • Kümenin içerisinde yer aldığı sektörün hedef pazardaki rekabet analizi,
  • Küme için hedef pazardaki potansiyel müşterilerin belirlenmesi,
  • Potansiyel müşterilerin küme etkinlikleri konusunda bilgilendirmesi için temas edilmesi
  • Etkinliklerle ilgili seyahat, toplantı gibi eylemlerin organizasyonu,
  • Etkinlik sırasında kümenin gereksinim duyacağı hizmetlerin organizasyonu hizmetlerini uluslararası çözüm ortaklarımızın işbirliği ile vermekteyiz.

 

Yurtdışından Alım Heyeti Getirilmesi

Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü olarak, yetkinlik alanlarımızda olan sektörlerde ve bildiğimiz uluslararası pazarlardan alım heyetleri getirilmesi konusunda koordinasyon görevi gerçekleştirilebilecektir.
Bu faaliyetimizde;

  • Küme için alım heyeti getirilecek hedef pazardaki potansiyel müşterilerin belirlenmesi,
  • Potansiyel müşterilerin küme etkinlikleri konusunda bilgilendirmesi için temas edilmesi,
  • Etkinliklerle ilgili seyahat, toplantı gibi eylemlerin organizasyonu,
  • Etkinlik sırasında kümenin geresinim duyacağı hizmetlerin organizasyonu hizmetlerin uluslararası çözüm ortaklarımızın işbirliği ile vermekteyiz.