URGE Danışmanlıkları

URGE Projelerinin hedeflerine ulaşmasını sağlayabilmek için verebileceğimiz danışmanlık ve koçluk hizmetlerinden bazıları aşağıda detaylandırılmıştır.

 • Uluslararası Pazarlama, Rekabetçi İstihbarat Sistem Kurulumu Danışmanlığı ve İhracat Koçluğu
 • Üretim Sistemleri İyileştirme, Verimlilik ve Yalın Üretim Danışmanlığı
 • Kurumsallaşma Süreç Danışmanlığı
 • Markalaşma ve Kurumsal Kimlik Danışmanlığı
 • Mali Kurumsallaşma Süreci Danışmanlığı

 

Uluslararası Pazarlama, Rekabetçi İstihbarat Sistem Kurulumu Danışmanlığı ve İhracat Koçluğu

Daralan ekonomide, alternatif pazarların satış hacmine katılımıyla, kurumların sürekli ve sürdürülebilir büyümelerini sağlayabildikleri kaçınılmaz bir gerçektir.

Kurumlar, uluslararası rekabet gücünü arttırırken, pazar bulma, hedef oluşturma ve ihracat operasyonunda yetişmiş eleman ve kurulu sistemlere ihtiyaç duymaktadır.

Bu amaçla kurumlarda ihracat sürecinin kurgulanmasından kendi kadroları ile yürütümüne kadar sistemlerin kurgulanıp iyileştirilmesi ve kurumsal iradeyle yürütümü için koçluk yapılması hedeflenmektedir

 

Üretim Sistemleri İyileştirme, Verimlilik ve Yalın Üretim Danışmanlığı
 • Durum Analizi

Rönesans’ın bütünsel yapılanma metodolojisine göre 13 temel adımda durum analizi yapılır. Hedef, kurumun mevcut durumundan hareketle, değer katan süreçleri korumak ve gelişimini sağlamak iken değer katmayan süreçleri ayıklayabilmektir.

Üretimde verimliliğin temellerini oluşturan makine, malzeme ve işgücünün optimize edilerek yalın hale getirilmesi ve proaktif planlama ile sürekliliği sağlanacaktır.

 • Acil İyileştirme

Yukarıda elde edilen tüm bulgulara paralel olarak yapılacaklar, öncelik sıralaması ile bir yol haritasına dönüştürülecektir.

 • Sürekli İyileştirme

Kurgulanan sistemin öncelikle değişen şartlara hızlı uyumunu sağlamak ve iyileşmeyi sürekli kılmak için (Kaizen) organizasyonel alt yapı çalışmaları yapılacaktır.

 

Kurumsal Süreç Danışmanlığı

Değişim ve yarattığı risklerin sürekli olduğu bir iş dünyasında, kişilere bağlı olmadan kurumsal disiplinle ve kurallarla şirketlerin yönetilebilmesi amacıyla;

 • Kurumun geleceği için sorumlu davranan insan kaynağının güçlendirilmesi
 • Kurumsal adaletin geliştirilmesi ve kuruma inancın pekiştirilmesi
 • Şeffaflık, bilgilendirme ve hesap vericiliğin geliştirilmesi
 • Kurumsal ve kişisel hedeflerin netleştirilmesi ve sürekli ölçülebilir hale getirilmesi
 • Ölçeklerin denetlenmesi

bazlı stratejik ve organizasyonel alt yapı çalışmaları yapılacaktır.

 

Markalaşma ve Kurumsal Kimlik Danışmanlığı

Yüksek rekabetçi küresel ekonomi ve bilişim teknolojilerinin yaygınlıklarını giderek yoğunlaştırdıkları günümüz dünyasında, firmalara uzun dönemli rekabet avantajı sağlayan markalaşma ve kimlik faktörlerinin önemi artmaktadır. Rekabet piyasası ve müşterilerin seçme olanaklarının artması, organizasyonları, rakiplerinden farklılaşmaya doğru itmektedir.

Kurumsal kimlik çalışması; kurumun kim veya ne olduğu, gelecekteki amaç ve hedeflerinin neler olduğu, ne tür bir yapıya ve yönetim anlayışına sahip olduğu ve hedef kitlesi ile çalışanlarına nasıl davrandığı konularını içermektedir. Kurum, çok uzun yıllarda oluşmuş ve ancak çok yavaş değişebilecek bir kültüre sahip, kendine has bir oluşumu ifade eder. Dolayısıyla kurumsallık bu özelliklere sahip olma durumunu, kurumsallaşma da bu özelliklere sahip olmaya doğru gitme sürecini anlatır.

Markalaşma ise; kurumun sağladığı hizmet ya da ürünün, rakiplerinden farklılaştırılmış, hedef kitlesi ile doğrudan ve duygusal iletişime geçebilen, sorumlu, düzenli ve güvenli bir kalite ve performans sözü veren, dokunulabilir ya da dokunulamaz, somut, hatta soyut yararların tümünü kapsayan bir değer haline gelmesini sağlamak ve kurum kimliği ile bütünleşerek, uluslararası rekabet koşullarında varoluşunu sürdürebilmesi için gereken bir ön koşuldur.

 
Mali Kurumsallaşma Süreci Danışmanlığı

Mali kurumsallaşma danışmanlığı ile,

 • Kurumda yapılacak tüm faaliyetlerin yıl başlamadan önce bütçelenmesi,
 • Cari yılda tüm harcamaların ve yatırımların bütçeye uygun olarak yapılması,
 • Kurumunda oluşan süreçlerin yarattığı mali sonuçların tam, eksiksiz ve doğru olarak mali tablolara (Bilanço, Kar-Zarar ve Nakit Akımı tabloları) yansıtılması,
 • Bağımsız dış denetim marifetiyle mali tabloların tam doğruluğundan emin olmaktır.
 • Şirketi yönetiminde aylık mali tabloların sonuçlarını dikkate alarak ilerlenmesi,
 • Fiyat teklifi verirken elimizde en doğru ve güncel maliyet bilgisinin olmasına

yönelik alt yapı çalışmaları yapılacaktır.