Yetkinlik Bazlı Eğitim İhtiyaç Analizi

Yetkinlik Bazlı Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmalarımızda izlediğimiz yol aşağıda sıralanmıştır:

1. Davranış kırılımlarının belirlenmesi için “Yetkinlik Çalıştayı” Yapılması

2. Çalıştay sonucunda çalışan yetkinliklerinin;

 • Detaylı tanımlamalarının yapılması
 • Davranış kırılımlarının tanımlanması
 • Davranış kırılımlarının mevcut skalayla eşleştirilmesi ve pozisyon bazında beklenen düzeylerinin belirlenmesi

3. Oluşturulan skalayı da içeren eğitim ihtiyaç analiz formları oluşturulması

4. Formun elektronik ortamda çalışanlar ve ilk kademe yönetici tarafından doldurulması

5. Anket formlarının değerlendirilmesi

6. Yönetici ile birebir ihtiyaç analizi görüşmesi yapılarak görüş alınması

7. Tüm görüşlerin “Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu” başlığı altında raporlanması

8.Rapor ekinde “Yetkinlik Sözlüğü”  ve  “Yetkinliklere İlişkin Önerilen Eğitim Metodoloji ve  İçerik Çalışması Raporu” hazırlanması


Çıktılar:

 • Yetkinlik Sözlüğü
  • Yetkinlik tanımları
  • Yetkinlik tanımlarını ve davranış kırılımlarını gösteren tablo
  • Davranış kırılımlarının değerlendirme skalası ile eşleştirilmesi
 • Yetkinlik Bazlı Eğitim İhtiyaç Analizi Formları ( Personel ve Yönetici)
 • Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu
 • Yetkinliklere İlişkin Önerilen Eğitim Metodoloji ve  İçerik Çalışması Raporu


Eğitimlerimizle ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşın.

BİZE ULAŞIN