Genel Katılıma Açık Eğitimler

Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü olarak her yıl Eylül ayında bir sonraki yılın genel katılıma açık eğitim takvimini ilan ederiz.

Amacımız, seminer ve sertifika  değerlendiren kişilerin kendi ihtiyaçları çerçevesinde en doğru eğitimi seçmelerine yardımcı olmak; kariyer ve iş hedeflerinde bu eğitimin rolünun tespitini sağlamak; uzmanlıktan liderlik süreçlerine geçişte eğitimlerimizin vizyonel farkını nasıl kullanabileceklerini anlatmak; kurumlarına uzman ya da lider olarak sağlayacakları kısa, orta ve uzun vadeli faydayı detaylandırmaktır.

Eğitim başvurusunu takip eden zamanlarda, eğitim danışman ve eğitmenleri ile eğitime katılmayı planlayan kişileri bir araya getiren bedelsiz tanıtım demonstrasyonları düzenlenmektedir. Bu demonstrasyonlarda, katılacak kişilerin eğitmenlerimize sorularını bire bir sormaları, kısaca eğitimin kendilerine sağlayacağı faydayı kendilerinin tespit etmelerine uygun ortam sağlanmaktadır.

İki günü geçen eğitimlerde “Öğrencinin notu öğretmenin notudur” ilkesinden hareketle, eğitimcinin öğretebilme, katılımcının öğrenebilme yeterliliklerinin anlaşılması ve bilgi açıklıklarının tekrar iyileştirilmesi için eğitim sonrasında yüz yüze ve/ veya internet üzerinden, çoktan seçmeli testler uygulanır.

Katılımcılar internet üzerinde eğitim sonu bilgi testlerinin yanı sıra, sanal sınıfta kimlik analizlerini ve SWOT analizlerini doldururlar ise, katılımcıların mesleki kimlik ve liderlik puan ortalamaları ve SWOT sonuçları da eğitim raporu ile birlikte sunulur.


Genel Katılıma Açık eğitim takvimi için tıklayınız.


Eğitimlerimizle ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşın.

BİZE ULAŞIN