Kurumsal Anketler

Kurumsal Anketler, doğru uygulandığında ve analiz edildiğinde şirketin gücü ve gelecek değeri hakkında etkileyici fikirler verir. 

Krizlerin sürekli olduğu bir dünyada geleneksel sermayenin (para-makine) yetmediği ancak sosyal sermayesi (insan kaynağı, müşteri, bilgi yönetimi) güçlü olan şirketlerin ayakta kaldığının sayısız örneği bulunmaktadır.  

Kurum vizyonunun ve hedeflerinin çalışanlar tarafından ne kadar anlaşıldığı, yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimin gücü, çalışanların motivasyonu ve bağlılığı, çalışanların işbirliği isteği kurumun bugünkü gücünü ve hedeflere ulaşma olasılığını ölçer

Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü, Çalışan Memnuniyeti ve Kurum Kültürü Algılama Çalışmalarını üç anketle yapar:

  • Çalışanların Memnuniyeti Anketi
  • Firma Yönetim ve Kültürü Algılama Profili
  • Kurumsal Genişletilmiş SWOT


Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü olarak, olası benzer sorunlarınıza ve diğer beklentilerinize, en uygun koşul ve şartlarda, size özgü ve sizinle birlikte çözümler üretebiliriz.

BİZE ULAŞIN