Yalın Dönüşüm – Yalın Üretim Danışmanlığı

Üretim Yönetimi, işletme kaynaklarının (hammadde, malzeme, alan, makine, teçhizat, zaman ve işgücü) optimum şekilde kullanılarak müşterinin istediği ürünü, istediği zamanda, istediği miktarda, beklenen kalitede üretilmesi sürecidir. 

Ancak rekabet avantajının sağlanması için verimliliğin attırılarak, müşteri adına maliyetlerin düşürülmesi de gerekir.  

Alışkanların değişmesi zordur ancak değişimin ve dönüşümün olmadığı her şeyin kendini tükettiğini bilinir. 

Dönüşümün en kolay, pratik ve hızlı yolu yalınlaşmaktır. Bu gerçek, hayatın her alanında olduğu gibi kurumlarımız, yönetsel ve üretim süreçlerimiz için de geçerlidir.

  • Maliyetlerinizi düşürmekte zorlanıyorsanız,
  • Alanlarınız çok sıkışık ise,
  • Kapasitenizi artırmak için makul çözümler bulamıyorsanız,
  • Malzeme ve yarı mamul stoklarınızı azaltmakta zorluk çekiyorsanız,
  • Kalite problemleriniz azalmıyor, sürekli tekrar ediyorsa

mutlaka Yalın Üretim Sistemi’ne ihtiyacınız var demektir.

Yalın üretim, en az kaynakla, en kısa sürede, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri taleplerine tamamen aynı olarak cevap verecek şekilde gerçekleştirilen bir üretim biçimidir.

Bu dönüşümün zamanı geldiğine inanan tüm kurumlarımızın, bilgi ve tecrübemizle yanındayız.


Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü olarak, olası benzer sorunlarınıza ve diğer beklentilerinize, en uygun koşul ve şartlarda, size özgü ve sizinle birlikte çözümler üretebiliriz.

BİZE ULAŞIN