Turquality Danışmanlığı

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

“10 Yılda 10 Dünya Markası”  vizyonu olan TURQUALITY® Programı

 • Güçlü global Türk markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak,
 • Güçlü Türk markaları geliştirerek “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek,
 • Seçilmiş marka potansiyeli taşıyan firmalara destek olmak

misyonu ile hareket eder.

Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü olarak firmaları, Turquality vizyonuna uygun, sürdürülebilir uluslararası rekabet koşullarına tam donanımlı hazırlamakta ve şirketinizin Turquality kapsamına alınması sürecinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ayrıca Turquality/ Marka Programına kabul edilmiş firmalar için;

 • Gelişim Yol Haritası/Stratejik İş Planında belirlenen gelişim alanlarının iyileştirilmesi, 
 • Destek Süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve yürütülmesi, Harcama evraklarının düzenlenmesi ve takibi 
 • Seçilmiş marka potansiyeli taşıyan firmalara destek olmak

için danışmanlık hizmeti verir.

Turquality’e hazırlık ve başvuru sürecinde, firma yönetiminin bütünüyle destek vermesi ve zorluklar karşısında dirençli olması gerekmektedir, çünkü bu yol uzun ve masraflı olabilir.

Bu süreçte öncelikle firmanın stratejik ve operasyonel süreçleri incelenerek mevcut durumunu analiz edip, süreç açıklıklarını tespit etmekteyiz.

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Marka Performansı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi

süreçlerinde tespit edilen açıklıkların geliştirilmesi için danışmanlarımız bir gantt şeması hazırlar.

Firmanız içinden oluşturulan proje ekibi ile birlikte gantt şemasına uygun geliştirme çalışması yapılır.

Geliştirme çalışmaları için belirlenen süre sonunda firmanın Turquality çerçevesinde öz değerlendirmesi yapılır ve bu değerlendirmenin olumlu olması durumunda başvuru hazırlıklarına başlanır.


Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü olarak, olası benzer sorunlarınıza ve diğer beklentilerinize, en uygun koşul ve şartlarda, size özgü ve sizinle birlikte çözümler üretebiliriz.

BİZE ULAŞIN