Süreç Danışmanlıkları

Küreselleşme, dijital dönüşüm gibi faktörler işletmelerin çalışma koşullarını değiştirmektedir. Firmaların iş modeli, strateji ve süreçlerini hızla değişen rekabet koşullarına uyum sağlayacak biçimde şekillendirmeleri, başarıyı sağlamak için gerekli unsur haline getirmiştir.

Uyum yeteneği, çevremizdeki her şey değişirken hayatta kalmak ve başarılı olmak için neler yapmamız gerektiğini ifade eder.

İş yaşamında Uyum Yeteneği ise bir işletmenin, değişimi öngörmesi ve değişime zamanında ve kabul edilebilir şekilde uyum sağlamasını yönetebilme kapasitesidir.

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü hızlı uyumluluğu harekete geçiren dört yeteneğe bağlıdır:

 • Değişimin işaretlerinin okuyabilme ve harekete geçebilme yeteneği
 • Yalnızca ürün ve hizmetleri değil aynı zamanda iş modelleri, süreçleri ve stratejileri de kullanarak hızlı ve sık denemeler yapabilme yeteneği
 • Karmaşık paydaş ağlarını yönetme ve yönetiştirme yeteneği
 • Çalışanları ve paydaşları motive edebilme yeteneği.

Organizasyon kaynaklarının işlenerek müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda katma değer sağlayan çıktılar üreten işlemler ve faaliyetler dizini olarak tanımlanan süreçlerin düzenli ve sürekli olarak izlenmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile süreç yönetimi kavramı oluşur.

Süreç Danışmanlık hizmetlerimizde firmaların

 • Yenilikçi iş modelleri ve uygulama kapasiteleri,
 • Müşteri ihtiyaçlarının gerekli kıldığı inovasyon, değişim ve performansın yönetilmesi
 • Maiyetlerin düşürülmesi, verimliliğin arttırılması
 • Yetenekleri, yeterlilikleri ve firmaya bağlılıkları artırılmış çalışan

temel alanlarına odaklanılmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Süreç Danışmanlığı Alanları:

 • Planlama, Stratejik Planlama Danışmanlığı
 • Pazarlama ve Marka Yönetimi Danışmanlığı
 • Satış Yönetimi Danışmanlığı
 • Uluslararası Ticaret Yönetimi Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı
 • Finansal Yönetim Danışmanlığı
 • Bütçe Yönetimi Danışmanlığı
 • Maliyet Yönetimi Danışmanlığı
 • Üretim Yönetimi Danışmanlığı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı

Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü olarak, olası benzer sorunlarınıza ve diğer beklentilerinize, en uygun koşul ve şartlarda, size özgü ve sizinle birlikte çözümler üretebiliriz.

BİZE ULAŞIN