Aile Anayasası ve Meclisi Oluşturma Danışmanlığı

Pek çok aile şirketi, yazılı olmayan kurallar ve ilkelerle yönetilmeye başlanır. Bu kural ve ilkelerin teminatı genelde kurucu aile büyükleridir. 

İşler gibi aileler de büyür ve genişler. Zaman zaman aile fertlerinin hedefleri hem diğer fertlerin hem de şirketin hedefleri ile çatışır.  Bazen çatışmalar öyle noktaya gelir ki şirketi karar alamaz, hareket edemez. Aile, şirketin kurumsallaşması ve büyümesinin önündeki en büyük engel aile haline gelir.

Aile şirketlerinde işin kurumsallaşması için ailenin de kurumsallaşması gerekir.

Aile Anayasası, aile şirketlerinin karlı ve risksiz varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli araçlardan biridir.

Aile Anayasası hazırlarken izlediğimiz metodoloji aşağıda sıralanmıştır:

 • Şirkette karar alma süreçleri, ailenin şirkete finansal bağımlılığı, aile üyelerinin şirketteki kariyer hedeflerinin vb. tespit edilir
 • Aile şirketinde bireylere yönelik çalışmanın alt yapısı için bilgilendirme toplantıları yapılır.
 • Aile Anayasası çalışmaları programa bağlanarak takvim oluşturulur.
 • Aile Anayasasının hazırlanması için aşağıdaki alt bölüm çalışmaları yapılır:
  • Genel Hükümler
  • Aileye İlişkin Hükümler
  • Aile – Şirket İlişkisine Dar Hükümler
  • Kurumsal Yönetim Yapılanmasına Dair Hükümler
  • Mülkiyet Hakkına İlişkin Hükümler
  • Anayasasının Güncellenmesi ve Yürürlüğe Girmesi
  • Şirket Yönetiminin Gelecek Nesillere Devrinin Planlanması
  • Aile Üyelerinin Şirkette İstihdamına İlişkin Politikalar
  • Aile Üyelerinin Kariyer Planlaması
  • Yeni Nesillerin Yetişmesi için Çeşitli Kurulların Oluşturulması
  • Aile Servetinin Korunmasına İlişkin Hükümler
  • Aile İlişkilerinde Kurallar
  • Aileye Evlilik Yolu Katılanlara İlişkin Düzenlemeler
  • Farklı İşler Yapma – Bağımsız İş Kurma
  • Aile Üyelerinin Birbirleri ile Şirket Dışında İş İlişkileri
  • Parasal Olan ve Olmayan Hak ve Menfaatlerin Düzenlenmesi vb.
  • Kurumsal Yönetim Yapılanması
  • Aile Meclisi Kurulu, Amacı, İşlevi ve Görevleri, İşleyişi, Süresi, Organizasyona Katkısı 
  • Yönetim Kurulu Amacı, İşlevi ve Görevleri, İşleyişi, Süresi, Organizasyona Katkısı 
  • İcra Kurulu, Amacı, İşlevi ve Görevleri, İşleyişi, Süresi, Organizasyona Katkısı
  • Şirket için Oluşturulacak Üst Kurullar Amacı, İşlevi ve Görevleri, İşleyişi, Süresi, Organizasyona Katkısı
  • CEO/ Genel Müdür Seçilme Koşulları


Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü olarak, olası benzer sorunlarınıza ve diğer beklentilerinize, en uygun koşul ve şartlarda, size özgü ve sizinle birlikte çözümler üretebiliriz.

BİZE ULAŞIN