Kurumsal Yapılanma ve Değişim Yönetimi Danışmanlığı

TEMEL SORU: Öncelikle varlığınızı sürdürmeyi, sonra da sürdürülebilir büyümeyi müşteri üstünlüğü ve bilgi süreçleri diye tanımladığınız hızla değişen yeni dünya düzeninde ve Türkiye özelinde nasıl organize edeceğiz?

 • Bu süreçleri kurumumuza nasıl adapte edeceğiz?
 • Üretim ve üründen hareket eden kültürümüzü nasıl müşteriden hareket eder hale getireceğiz?
 • Müşteri beklentilerini nasıl öğreneceğiz?
 • Bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağımızı nasıl tespit edeceğiz?
 • Tedarikçilerimiz yeterli mi? İnsan kaynaklarımız yeterli mi? Teknolojimiz yeterli mi? Mali yapımız  yeterli mi?
 • Yetersizse bizi bekleyen tehditler neler?
 • Eğer ki yeterli hale getirebilirsek beklentileri ne oranda, ne ölçüde, ne boyutta karşılayacağız?  Yani bu yılki iş hedefleriniz ne olmalı?
 • Organizasyonunuz bu hedefleri gerçekleştirmek için yeterli mi?
 • Ya bilgi teknolojilerimiz ne durumda? Bu hedefleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğinizi  elimizdeki bilgi teknolojileri (IT) ve yazılımlarla (ERP) ölçebilecek miyiz? Dijital dönüşümümüzü  tamamlayabilecek miyiz?
 • Ölçme tekniklerimiz yeterli mi?
 • Kendi kendimizi, tüm süreçlerde, kalite açısından reel anlamda denetleyebiliyor muyuz?
 • Proseslerimizi, projelerimizi ölçebiliyor, değerlendirme yapabiliyor muyuz?
 • Hedeflerle uygulama arasındaki ölçünce çıkan açıklıkları yönetebiliyor muyuz?
 • Yani krizlik alanlarımızı nasıl yöneteceğiz?
 • Problemlerimizi nasıl çözeceğiz?<
 • Geleceğimizi ön görebilecek miyiz?
 • Büyümeyi nasıl yönetecek ve nasıl finans edeceğiz?


Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü olarak, olası benzer sorunlarınıza ve diğer beklentilerinize, en uygun koşul ve şartlarda, size özgü ve sizinle birlikte çözümler üretebiliriz.

BİZE ULAŞIN