Kurum ve Kurumdaşlık Kültürümüz

 • İnsanların insanları yönetmediği, insanların projelerini ve süreçlerini yönettiği,
 • Müşteriyi yönetmeyen, müşteri beklentilerini yöneten,
 • Ortak amaç ve hedefler için paylaşımcı,
 • “ Her iş kutsaldır ve saygındır” anlayışı ile dayanışmacı,
 • Herkesin birbirine eşit ağırlıklı saygı, sevgi gösterdiği, uzlaşmacı,
 • Her alanda verimliliği, kaynak ve maliyet yönetimini ilke edinmiş,
 • Bilgiyle donatılmış ve sürekli öğrenen ve öğreten,
 • Hızlı hareket edebilen, çevik ama kontrollü,
 • Heyecanlı ama duygusal zekaya sahip,
 • İş verilmesini beklemeyen, iş yaratan,
 • Sadece eleştiren değil, çözüm üreten,
 • Kişisel kalitesi yüksek,
 • Tutamayacağı sözü vermeyen, verdiği sözü mutlak tutan,
 • Başkalarının haklarına saygılı,
 • Kurallara uyan ama sorgulayan,
 • İşi ile ilgili küresel bilgi ve standartları takip eden,
 • Sıra dışı düşünebilecek kadar geniş bakabilen, kendini sınırlamayan kurum ve kurumdaşlık kültürümüz…