Yönetişim İlkelerimiz

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2000’li yıllardan itibaren küresel bilgi toplumu dinamikleri, kültürel, siyasal, ekonomik ve sektörel anlamda yapısal kökten değişimleri zorunlu kıldı.

Müşteri, üreticiler ve pazarlayıcılar karşısında daha çok seçeneğe sahip ve güçlü. Bu durumda üretip pazarlayıp satmak kültüründen, müşterilerimizle iletişerek, yönetişerek, onların değişen beklentilerini algılayıp onlar için uygun çözümü üretmek ve değer katmak kültürüne geçmek,  mutlaka değişmek ve beklentileri yönetmek gerekiyor.

Artık büyük olanlar değil, önce değişime ayak uyduran, sonra yönetişerek değişime liderlik yapabilen, esnek ve hızlı olanlar daha başarılı olabilir.

Ülkemizde de kurumlar kültürlerini ve organizasyonel yapılarını yönetişim ilkeleri çerçevesinde yapılandırıp, kendilerini yönetişim endeksine hazırlamalıdırlar.

Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü kurumların bu türden yolculuklarını yönetmek ve bu konuda ülkemiz koşullarına özgü yönetişim modellerini geliştirmek üzere kurulmuştur.

Yönetişim sürekli öğrenme bilgi yaratma ve paylaşma, bilgi ve tecrübeyle başta müşteri olmak üzere beklentilere çözüm üretme sürecidir. Ne bir moda, ne bir gelip geçici yönetsel bir teknik, ne de bir lükstür. Mutlak bir mecburiyettir...

Yönetişim İlkelerimiz:

  • Katılımcı demokratik platform ve kurumsal yönetişim anlayışı 
  • Kurumun çevreye, topluma, müşterilere, hissedarlara, çalışanlara ve diğer paydaşlara karşı sosyal sorumlulukları ve haklarının korunması 
  • Adil olma ve eşitlik
  • Şeffaflık, bilgilendirme ve iletişim 
  • Hesap vericilik ve denetlenebilme, ölçülebilirlik ve süreç yönetimi 
  • Küreselleşme, sürdürülebilirlik ve büyüme 
  • Gelecek değeri yaratmak ve liderlik