KURUMSAL YAPILANMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ

TEMEL SORU:

Öncelikle varlığınızı sürdürmeyi, sonra da sürdürülebilir büyümeyi, küresel ekonomik göç, bireyin gelişen hak ve özgürlükleri bağlamında müşteri üstünlüğü ve bilgi süreçleri diye tanımladığınız hızla değişen yeni dünya düzeninde ve Türkiye özelinde nasıl organize edeceğiz?

 • Bu süreçleri kurumumuza nasıl adapte edeceğiz?

 • Üretim ve üründen hareket eden kültürümüzü nasıl müşteriden hareket eder hale getireceğiz?

 • Müşteri beklentilerini nasıl öğreneceğiz?

 • Bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağımızı nasıl tespit edeceğiz?

 • Tedarikçilerimiz yeterli mi? İnsan kaynaklarımız yeterli mi? Teknolojimiz yeterli mi? Mali yapımız yeterli mi?

 • Yetersizse bizi bekleyen tehditler neler?

 • Eğer ki yeterli hale getirebilirsek beklentileri ne oranda, ne ölçüde, ne boyutta karşılayacağız?

 • Yani bu yılki iş hedefleriniz ne olmalı?

 • Organizasyonunuz bu hedefleri gerçekleştirmek için yeterli mi?

 • Ya bilgi teknolojilerimiz ne durumda? Bu hedefleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğinizi elimizdeki bilgi teknolojileri (IT) ve yazılımlarla (ERP) ölçebilecek miyiz?

 • Ölçme tekniklerimiz yeterli mi?

 • Kendi kendimizi, tüm süreçlerde, kalite açısından reel anlamda denetleyebiliyor muyuz?

 • Proseslerimizi, projelerimizi ölçebiliyor, değerlendirme yapabiliyor muyuz?

 • Hedeflerle uygulama arasındaki ölçünce çıkan açıklıkları yönetebiliyor muyuz?

 • Yani krizlik alanlarımızı nasıl yöneteceğiz?

 • Problemlerimizi nasıl çözeceğiz?

 • Geleceğimizi ön görebilecek miyiz?

 • Büyümeyi nasıl yönetecek ve nasıl finans edeceğiz?


ÇÖZÜM:

  Rönesans Yönetişim Danışmanlık olarak, olası benzer sorunlarınıza ve diğer beklentilerinize, en uygun koşul ve şartlarda, size özgü ve sizinle birlikte çözümler üretebiliriz.
1. TANI VE TEŞHİS SÜRECİ

1.1 Kurum, Girişimci, Üst Yönetim Beklenti SWOT’ u ve Girişimcilerin Yapılanma Sürecinden Beklentilerinin ve Hedeflerinin Ortaya Konması

1.2 Proseslerinizin Analizi

 • Proses liderleri ile “Ön Görüşme” ve sorun tespitleri ile iyileştirme önerilerinin alınması.
 • Mevcut organizasyon şeması çerçevesinde “Süreçlerin Gözlemi”.
 • MS Visio ile “Süreç Haritalama”.
 • Kuruma özel hazırlanmış 30 proseste 1000 soruyla süreçlerin matematik modelleme ile puanlandığı “Öz Değerleme” yazılımı ile kurulacak, yapılandırılacak ve iyileştirilecek süreçlerin tespiti.

1.3 Yönetim Organizasyon Yapınız ve Kurum Kültürünüzün Analizi

 • Rönesans danışmanlık portalı üzerinde yapılan “Çalışan Memnuniyeti Analizi” 20 bölümde 100 soru ile çalışanların gözünden kurumun iyileştirilebilir alanlarının tespiti.
 • Rönesans danışmanlık portalı üzerinde 3 bölümde 80 soruda yapılan “Firma Yönetimi Algılama Analizi”, yönetim ile çalışanların algı farklarının tespiti.
 • Rönesans danışmanlık portalı üzerinde yapılan “Kurumsal Genişletilmiş SWOT” çalışması ile kurumun değerleri, ilkeleri, güçlü yanları, rolü, vizyonu, geliştirilebilir alanları, fırsatları ve tehditlerinin çalışan gözüyle saptanması.

1.4 Çalışanlarınızın Analizi

 • Rönesans danışmanlık portalı üzerinde yapılan “CV Analizi” ile çalışanlarınızın demografik yapılarının tespiti.
 • Rönesans danışmanlık portalı üzerinde 100 soru ile her bir çalışanın “Mesleki Kimlik Analizleri ile Liderlik” analizlerinin yapılması.
 • Rönesans danışmanlık portalı üzerinde yapılan “Kişisel Genişletilmiş SWOT” çalışması ile çalışanlarımızın her birinin kendileri ve kariyerleriyle ilgili tespitleri.
 • Rönesans danışmanlık portalı üzerinde yapılan “Bilgi Testleri” ile çalışanların mesleki düzeylerinin tespiti.
 • Rönesans danışmanlık portalı üzerinde yapılan İngilizce Seviye Testleri ile çalışanların İngilizce düzeylerinin tespiti.

1.5 Kurumun Mali Analizi

 • Son 3 yıl kurumun gelir tablolarının “Yatay Dikey Analizi”
 • Son 3 yıl kurumun bilanço tablolarının “Yatay Dikey Analizi”
 • Son 3 yıl kurumun nakit akış tablolarının “Yatay Analizi”
 • Diğer “Oran Analizleri”


TESPİT, TEŞHİS RAPORLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE PLANI, RE-ENGİNEERİNG için tıklayınız...

EĞİTİM KATALOĞU