TESPİT, TEŞHİS RAPORLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Re-Engineering

2.TESPİT, TEŞHİS RAPORLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE ÇÖZÜM PLANI:

2.1 Rönesans Danışmanlık Portalı Üzerinde Yapılan Tüm Anket ve Çalışmaların Data Analizi ve Raporlanması

2.2 Rönesans Yönetişim Danışmanlarınca Analiz Tablolarının İncelenerek Kurum Proseslerindeki Sorunların Konsültasyonunun Yapılarak Teşhis Edilmesi ve Raporlanması

2.3 Kurum Bir Grup ise, Grup Üst Yapılanma Planının ve Gantt Şemasının Oluşturulması

2.4 Şirketlerin Her Biri için Acil Eylem Planlarının ve Gantt Şemalarının Oluşturulması

2.5 Şirketlerin Her Biri için Yapılanma Planlarının ve Gantt Şemalarının Oluşturulması


3. UYGULAMA UYARLAMA SÜRECİ (DEĞİŞİM YÖNETİŞİMİ, Re-Engineering)

3.1 Kurum Bir Grup ise, Grup Üst Yapılanma Planının ve Gantt Şemasının Oluşturulması ve Uygulanması

 • Grup şirketlerinin hızlı hareket edebilen çevik, değişime duyarlı ve hızlı karar alıp uygulayabilen bir yapıya dönüştürülmesi için yalınlaştırılıp yeniden gruplaştırılması.
 • Ortaklar ve/veya aile meclisinin oluşturulması.
 • “Ortaklar ve/veya Aile Anayasasının” oluşturulması.
 • “Grup Yönetsel El Kitabının” oluşturulması.
 • “Grup Yönetim Kurulunun” oluşturulması.
 • “Grup İcra Kurulunun” oluşturulması.
 • “Grup Adalet Komitesinin” oluşturulması.

3.2 Şirketlerin Her Biri için Acil Eylem Planlarının ve Gantt Şemalarının Oluşturulması ve Uygulanması

 • “Değişim Yönetimi Takımının” oluşturulması.
 • Tüm organizasyon birimlerinin “Müşteri Odaklı” hale getirilmesi.
 • Kurum kültürü değişimleri, kurum içi iletişim ve ilişki kalitesinin arttırılarak yönetişime geçilebilecek kültürel ortamın oluşturulması.
 • Organizasyonun “Yönetişim, Yönetim, Yürütüm ve Kurumsal Adalet” sistemlerinin yeniden ve ayrı güçlerde olacak şekilde organize edilmesi.
 • Gerekli proses takımlarının, çapraz yönetişim ve proje takımlarının yer aldığı yatay ve çapraz fonksiyonlu bir yapıya kavuşturulması.
 • Organizasyon karar süreçlerini, riski yönetilmiş beklentilere ve ana kurum hedeflerine uygun doğru ama hızlı bir yapıya, stratejik yönetime taşınması.
 • Öz değerleme sonuçlarına ve gelen yapılanma önerilerine göre acil olduğu düşünülen yapılanmalar için görev ve/veya proje açılması.
 • Süreç haritalarının, yalınlaştırma ve öz değerleme sonuçları çerçevesinde olması gereken hale getirilmesi.
 • “Organizasyon El Kitaplarının” oluşturulması.
 • “Ücret Yönetim Sistem ve Yazılımının” kurulumu.
 • “Eleman Seçme, Yerleştirme, Rotasyon ve Oryantasyon Sistem” kurulumu ve eksik personelin istihdamı.
 • “Rol Tanımlarının” yayınlanması.
 • “Sübjektif ve Objektif Performans Sistem” kurulumu.
 • “Eğitim ve Kariyer Sistem” kurulumu.
 • “Standart Maliyet ve Maliyet Yönetimi Sistem” kurulumu.
 • “AR-GE, İş Geliştirme Sistem” kurulum veya iyileştirmeleri.
 • “111 Ülke Araştırması Ve Uluslararası Ve Ulusal Pazarlama sistem” kurulumu.
 • 10 yıllık strateji haritasının oluşturulması.
 • “Senaryo Planlama ve Bütçe Yazılım sistem” kurulumları.

3.3 Şirketlerin Her Biri için Yapılanma Planlarının ve Gantt Şemalarının Oluşturulması ve Uygulanması

 • “Uluslararası Müşteri İlişkileri (CRM) Sistem” kurulumu veya iyileştirmeleri.
 • “Ulusal Müşteri İlişkileri (CRM) Sistem” kurulumu veya iyileştirmeleri.
 • “Üretim ve Malzeme Planlama Sistem” kurulumu veya iyileştirmeleri.
 • “Tedarik Zinciri Sistem” kurulumu veya iyileştirmeleri.
 • “Yalın Veya Esnek Üretim” modelleme ve “Üretim Yönetimi”.
 • “Stok Yönetimi Sistem” kurulumu veya iyileştirmeleri.
 • “Dağıtım Kanalları ve Müşteri Lojistik, Operasyon Sistem” kurulumu veya iyileştirmeleri.
 • “Müşteri Hizmetleri Sistem” kurulumu veya iyileştirmeleri.
 • “Mali Sistem” kurulumları veya iyileştirmeleri (Finansal Muhasebe, maliyet muhasebesi, Yönetim Muhasebesi).
 • “Finansman Sistem” kurulumu veya iyileştirmeleri.
 • “Kalite Yönetim Sitem” kurulum veya iyileşmeleri.
 • “Mali Denetim Sistem” kurulumu veya iyileştirmeleri.


EĞİTİM, ÖLÇEKLENDİRME BİLGİ SİSTEM YAZILIMLARI VE DENETİM DEĞERLEME için tıklayınız...

EĞİTİM KATALOĞU