Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 1991 yılında kurulmuştur. Türkiye’de kanunla kurulmuş 7 Vakıf arasında teknoloji ve inovasyon alanında faaliyet gösteren tek vakıftır.

“Teknoloji Üreten Bir Türkiye” vizyonunu destekleyecek katma değerli iş, süreç ve ürünler için faaliyetler tasarlamakta ve uygulamaktadır. 

TTGV tarafından Ar-Ge ve inovasyon projeleri için özel olarak yayınlanacak çağrıları web sayfamızdan takip edebilirsiniz.