KOSGEB Destekleri

KOSGEB Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri ana başlığı altında

  • Ar-Ge ve Inovasyon Destek Programı
  • KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
  • Stratejik Ürün Destek Programı

uygulamaktadır.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Stratejik Ürün Destek Programı

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünler mi üretiyorsunuz? Bu ürünlerin sektörünüzün gelişimi için önemli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Türkiye için stratejik öneme sahip ürünlerin millileştirme süreçlerine katkıda mı bulunmak istiyorsunuz?

Projeniz için KOSGEB’ten 5.000.000 TL’ye kadar destek alabilirsiniz.

Desteklenecek proje giderleri:

  • Makine ve teçhizat giderleri
  • Yazılım giderleri
  • Personel gideri
  • Referans numune gideri
  • Hizmet alımı