T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

 Bakanlık tarafından uygulanan hibe programları şunlardır:

 • Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
 • Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Desteği


Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Türkiye’de ilk defa üretilecek bir ürününüz mü var?

Bu ürün Türkiye’nin öncelikli teknoloji alanlarından birinde yer alıyorsa 10.000.000 TL’de kadar hibe alabilirsiniz.

 • Proje süresi 36 ay
 • Destek Oranı:
  • Makine-Teçhizat (%80'e kadar)
  • İşletme Gideri Desteği (%75)

Bu destek programını hangi yatırımlarınız için kullanabilirsiniz:

 • Farklı fonlarla desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünleri üretmek için
 • Teknoparklarda yer alan işletmelerin, Teknopark’ta başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünleri üretmek için
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünleri üretmek için
 • Öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünleri üretmek için

yapacağınız yatırımlarda destek alabilirsiniz.  


Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği

Sektörünüzde iş yaptığınız diğer firmalarla bir araya gelerek ortak ürün ya da sistem mi kurmak istiyorsunuz?

Aynı amaç için bir araya gelerek bir işbirliği kümesi olarak hazırladığınız projeniz için Bakanlıktan

 • %50 hibe desteği,
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki,
 • Ar-Ge indirimi,
 • Sigorta Primi Desteği,
 • Damga Vergisi İstisnası

gibi destekler alabilirsiniz.


Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Desteği
 • Teknolojik bilgi üretilmesi,
 • Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması,
 • Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi,
 • Verimliliğin artırılması,
 • Üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,
 • Rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesi

gibi amaçlarla tam zamanlı 15 Ar-Ge personeli ya da tam zamanlı 10 tasarım personeli istihdam ediyorsanız ve bu yapıları şirketinizden ayrı bir birim olarak yönetmek istiyorsanız

 • Vergi İndirimi,
 • Sigorta Primi Desteği,
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi İstisnası gibi muafiyetlerden yararlanabilirsiniz.