Ufuk 2020 KOBİ Aracı (H2020)

Araştırma ve yenilik geliştirme projelerinizi Avrupalı ortaklarla uluslararası boyutta yürütmek istiyorsanız Ufuk 2020 KOBİ Aracının yayınladığı çağrılarla projenize destek alabilirsiniz.

Güncel çağrılar ve proje önceliklerini öğrenmek için web sayfamızı takip ediniz.

  • Kendini geliştirmek, büyümek ve uluslararasılaşmak isteyen tüm inovatif KOBİ’ler tek başına başvuru yapabilmektedir.
  • Sadece KOBİ’ler desteklenmektedir. Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve büyük ölçekli işletmeler yalnızca alt yüklenici olarak projede yer alabilirler.
  • Konsorsiyum kurmadan da başvuru yapılabilmektedir.


Yeni KOBİ Aracı 3 fazdan oluşmaktadır:

Faz 1: Kavramsal Fizibilite Çalışmaları

Destek miktarı sabit 50 Bin Avro

Proje süresi 6 ay

 Faz 2: Demonstrasyon ve Pazar Uygulama Çalışmaları

Destek miktarı %70 + %25 dolaylı masraflar

Avrupa Komisyonu katkısı en az 500 Bin Avro, en fazla 2,5 Milyon Avro

Proje süresi 12 - 24 ay

 Faz 3: Ticarileştirme Çalışmaları

Avrupa Komisyonu tarafından Faz 1 ve Faz 2’de başarılı olan projelere finansal ve finansal olmayan araçlarla destek verir.