Danışmanlık Süreci

K.V.K.K. Uyum Danışmanlığını Hizmetinin Adımları aşağıdaki gibidir:

 • VERBİS Sistemine Kayıt
 • Kişisel Veri Envanteri Oluşturma
 • Süreç veya Faaliyet Bazında Kişisel Verilerin Tespiti
 • Tespit Edilen Kişisel Verilerin Niteliklerinin Belirlenmesi
 • İşlenen Kişisel Verinin Hukuki Sebebinin Tespiti
 • Kişisel Veri İşleme Amaçlarının Tespiti
 • Veri Konusu Kişi Grubunun Belirlenmesi
 • İşlenen Kişisel Verilerin Saklama Süresinin Belirlenmesi
 • İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Alıcı/ Alıcı Gruplarının Belirlenmesi
 • Yabancı Ülkelere Aktarılan Kişisel Verilerin Belirlenmesi
 • İşlenen Kişisel Veriler için Alınan Teknik ve İdari Tedbirlerin Belirlenmesi
 • Birim Yöneticilerine KVKK Sunumu ve Bilgilendirmesi
 • Personel K.V.K.K. ve Farkındalık Eğitimleri
 • Veri Sorumlusu Eğitimi
 • Aydınlatma Politikasının Hazırlanması
 • Tedarikçi / Müşteri/ Personel Sözleşmelerinin K.V.K K. Açısından Güncellenmesi
 • Genel Aydınlatma Metninin Hazırlanması
 • Çalışanlara İlişkin Genel Aydınlatma Metninin Oluşturulması
 • Veri Saklama ve İmha Politikasının Kurgulanması

 

Rehberlik/ Servis Hizmetinin (1 Yıl) Adımları:

 • İşveren’den gelebilecek makul sayıdaki Kişisel Verilerin Korunması Kanun'una dair telefonla ve yazılı soru sorma durumlarında soruları cevaplandırma ve İşveren'e yol gösterme
 • V.K.K.'ya dair değişen yönetmelikler hakkında bilgilendirme
 • V.K.K. Kurul Kararları ve bu kararların İşveren özelinde yaratabileceği etkilere dair bilgilendirme
 • Geçen zaman içinde karşılaşılan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına dair güncel olaylara karşı görüş oluşturma /strateji geliştirme
 • Kişisel Veri konusunda yaşanılan iyi uygulama örneklerini İşveren’e aktarma
 • Bölüm bazlı Kişisel Veri Süreç analiz toplantılarının gerçekleştirilmesi (ihtiyaca göre)
 • Değişen K.V.K.K. mevzuatlarına göre ek uyum politikalarının belirlenmesi
 • Kişisel Veriye dair açık olabilecek noktalarda gerekli yerinde gözlemlerin yapılması ve çözüm önerileri sunulması
 • Yeni eklenen çalışanlara bilgilendirmelerin yapılması
 • Web sitesinde ve dijital ortamda yeni eklenen alanlara ilişkin K.V.K.K. uyum metinlerinin güncellenmesi

 

Kanun kapsamında şirket personelinin tamamına K.V.K.K. ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) eğitimi aldırılması zorunludur!

 

Danışman kadrosu aşağıdaki kişilerden oluşur:

 1. Hukuki Danışman (Avukat)
 2. IT-Teknik Danışman (IT Yöneticisi)
 3. Eğitim Farkındalık Danışmanı (Bilirkişi)


Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü olarak, olası benzer sorunlarınıza ve diğer beklentilerinize, en uygun koşul ve şartlarda, size özgü ve sizinle birlikte çözümler üretebiliriz.

BİZE ULAŞIN