Banu Koçkar

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İstatistik, Marmara Üniversitesi MBA mezunu olan Banu Koçkar, 1998 yılında Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü’nü diğer girişimci ortakları ile birlikte kurmuştur. Yönetişim, müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama stratejileri, kurumsal iletişim konularında uzman olan Koçkar, Rönesans’ın yanı sıra KOBİDESK ve "Harekete Geç!" isimli oluşumlarının da liderliğini yürütmektedir.

Koçkar, iş dünyasının bilgi, beceri ve deneyimini yine iş dünyası ile paylaşmak üzere, pek çok değerli iş adamı ve akademisyeni bir araya getiren eğitim ve danışmanlık çalışmalarının yanı sıra sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği yaprak "Uygulanabilir Bilgi"nin Türkiye'nin her yerine ve herkese ulaşılmasına destek veren projeler geliştirmektedir.

Kadını Güçlendirme Derneği’nin dönem başkanı olan Koçkar, Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü’nün sosyal sorumluluk projeleriyle, bir çok etkinlik düzenleyerek,  gençlerin ve kadınların profesyonel yaşama katılımlarına vizyonel ve teknik katkı sağlamaktadır.Danışmana Sorun