Gizlilik Sözleşmesi

Bundan böyle Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü Ltd. Şti. web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu nedenle, işbu gizlilik beyanı web sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü tarafından alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Ayrıca bu Gizlilik Beyanı çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl denetlenebileceği ve istediğinizde Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü’ne başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan her türlü işlem Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü tarafından yerine getirilecektir.

İşbu Gizlilik Beyanı, Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü sitesinden link verilmiş başka siteler(hyperlinked web siteleri) için geçerli değildir.

Kişisel Bilgilerin Toplanması, Kullanımı ve İşlenmesi

·     Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu hususta açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir.

·     Sitemizi ziyaret ettiğinizde, sistem yönetimi,istatistik ve “back up” uygulamalarının gerektirdiği bazı bilgiler sunucularımızda otomatik olarak depolanacaktır. Bu verilerin arasında Internetservis sağlayıcınızın ismi, bazı durumlarda IP adresiniz, web gezginiyazılımınızın versiyonu, erişim sağlanan bilgisayarın işletim sistemi, bizeyönlendiren web sitesi, sitemizdeyken ziyaret ettiğiniz diğer siteler vesitemizi bulmak için kullandığınız arama sözcükleri bulunmaktadır. Duruma bağlıolarak bu tür veriler, site ziyaretçisi hakkında bazı sonuçlar çıkarılmasınısağlar. Ancak hiçbir kişisel bilgi bu çerçevede kullanılmayacaktır. Bu türkişiye özel veriler sadece anonimleştirilerek kullanılabilir. Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü’in buverileri dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına yönlendirmesi durumunda, verilerin,veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılmasıiçin gerekli teknik ve organizasyonel işlemler gerçekleştirilecektir.

·     Kendi isteğinizle kişisel bilgilerinizin verilmesihalinde, Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü bu bilgileri yasada öngörülen veya ziyaretçinin muvafakatbeyannamesinde belirtilen sınırlamalar dâhilinde kullanacağını, işleme tabi tutulacağınıveya aktarılacağını taahhüt eder. Söz konusu kişisel bilgilerinin üçüncükişilere aktarımı, sadece adli ya da idari mercilerce icbar edilmesi ya daaçıklama yapılması gereksiniminin mevzuatça öngörülmesi halinde söz konusuolacaktır.

·     İşbu Gizlilik Beyanına ilişkin olası değişiklikler busayfada yayımlanacaktır. Bu çerçevede, size ait hangi bilgilerin saklandığınave bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair güncel olarak haberdar edilmenizsağlanacaktır.

Güvenlik

·     Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü, size ait bilgileri güvenli biçimdesaklamaktadır; dolayısıyla söz konusu bilgilerin herhangi bir kayba,suiistimale ya da değişikliğe karşı korunması için gerekli tüm önlemlerialmaktadır. Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü’un, gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize erişimiolan sözleşme ortakları, sözleşme yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgilerigizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Bazı durumlardakişisel bilgilerinizin Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü grup şirketleriyle ve çözüm ortaklarıyla paylaşılmasıgerekecektir. Bu durumlarda da bilgileriniz gizli addedilecektir.

Çocuklara Ait, Kişiye Dair Bilgiler

·     Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü, web sitesinin yetişkinler tarafındankullanılması öngörülmüş olup, Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü web sitesi çocuklara yönelik değildir. Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü,18 yaşından küçük çocuklara ilişkin bilgilerle ilgilenmemektedir. Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü, sözkonusu çocuklara, herhangi bir kişiye ait bilgileri göndermemeleri konusundasitede uygun bir yerde açık yönlendirmelerde bulunacaktır. Ebeveynlerin ya dayasal velinin, gözetimleri altındaki çocukların herhangi bir kişiye ilişkinbilgileri Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü´a ulaştırıldığına dair şüpheleri olması halinde, eğer sözkonusu bilgilerin silinmesi isteniyorsa, aşağıdaki adresten (6. Maddeye bkz.)derhal bizle irtibata geçmelerini rica ederiz. Böyle bir durumda, söz konusubilgiler hiç vakit kaybetmeden silinecektir.

Çerezler (Cookie)

·     Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü, "cookie" içerisinde sizegönderilmiş olan orijinal bilgiler haricinde, işbu web sitesinin kullanımınıkolaylaştırmak amacıyla “cookie”ler kullanmaktadır. Böylece, web sitemize döndüğünüzzaman size daha iyi hizmet verebilmemiz mümkün olmaktadır. “Cookie”ler, websayfalarının devamlı kullanıcıları tanımasına ve kullanıcıların siteyegirişlerini kolaylaştırmasına imkân sağlamak ve sitelerin içerikleriniiyileştirmek ve geliştirmek amacıyla toplu verileri toplamasına ve derlemesineimkân vermek amacıyla kullanıcıların bilgisayarına yollanan ve orada saklananküçük metin dosyalarıdır. “Cookie”ler, sizin ihtiyaç ve çıkarlarınıza uygun veözgün hizmet veya bilgileri size vermek amacıyla kullanılmaktadır.“Cookie”lerde mevcut bulunan oturum denetim bilgisi, web sitemizi kullanmanızıdaha kolay ve daha hızlı hale getireceği gibi web deneyiminizi en iyikoşullarla yaşayabilmenizi sağlayacaktır.

·     Sitemizdeki Cookie´ler kişisel bilgileri saklamaz veifşa etmez. Cookie'ler vasıtası ile aktarılan bilgiler, herhangi bir promosyonveya pazarlama amacı için kullanılmamaktadır. Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü web sayfaları cookie'leraracılığıyla sitemizin kullanışlılığını ve etkinliğini iyileştirmek içinkullanım şekillerini izlemektedir. Ancak, bu bilgiler kesinlikle hiçbir şekildeüçüncü şahıslara satılmaz veya onlarla paylaşılmaz.

·     Kullanmakta olduğunuz internet tarayıcınızda gerekliayarlamaları yaparak daha önceden yüklenmiş Cookie´leri silebileceğiniz gibiileride yüklenecek Cookie´leri de engelleyebilir yâda yüklenmeleri esnasındatarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz (Browser bar "Tools /Araçlar"-"Internet options / Internet Ayarları"). Ancak, sözkonusu Cookie´lerin web sitemizin düzgün çalışması ve belli fonksiyonlarınıyerine getirebilmesi için gerekli olabileceğini vurgulamak isteriz.

·     Bu siteyi kullanmakla, işbu Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü Gizlilik Beyanıylabağlı olacağınızı kabul etmektesiniz. Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü´in Gizlilik Beyanı kabuletmiyorsanız, lütfen sitemizi kullanmayınız. Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü, işbu Gizlilik Beyanını,kendi iradesiyle değiştirme, bazı bölümlerini çıkarma veya yeni bölümler eklemehakkını her zaman saklı tutar. İşbu Gizlilik Beyanı üzerinde yapılandeğişikliklerden sonra web sayfasının kullanımına tarafınızca devam edilmesi,bu Gizlilik Beyanındaki değişiklikleri kabul ettiğinizin taahhüdüdür.