HAKKIMIZDA

Değişime Liderlik Yapmak

 • Rönesans Değişim Bilimleri Enstitüsü, "Dünyadaki Endüstri toplumundan, Bilgi toplumuna  değişimin" Ülkemizdeki koçluğunu yapmak üzere 9 kasım 1999 da anlamlı bir 10. yılda kurulmuştur. Ülkemiz de bilindiği gibi 2000 yılı ile birlikte önce kriz diye algılanan, sonra değişim olduğu anlaşılan bir yolculuğa yani geleceğe yelken açmıştır.
 • Rönesans, 2001 yılında başlattığı "Değişim Platformu" kapsamında, Üniversitelerimizle, Yerel Yönetimler ile, Sosyal Paydaşlarımızla çalışmalar başlatmış ve çeşitli konferansların yanı sıra 24 bölümlük TV programı ile DEĞİŞİM'İ,  tehditlerini, fırsatlarını anlatılmaya çalışılmıştır.
 • Bir anlamda toplumun, kurumların ve bireylerin değişim yolculuklarına rehberlik yapmaya çalışmıştır. Değişim bir sefer yapılan bir süreç değildir. Rönesans var olduğu sürece bu rolünü sürdürecektir.

Yönetişim moda mı? Mecburiyet mi?

 • Dünyada ve ülkemizde son yıllarda bir şeyler oluyor neler oluyor ve niye oluyor?
 • Neden üreticiler eskisi gibi pazarı belirleyemez oldular?
 • Üreticilerin müşteri karşısındaki üstünlüğü neden azaldı?
 • Karlılıklar neden bu kadar hızlı düştü?
 • 1990 sonrasında İletişim ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişme bir taraftan küreselleşmeyi geliştirirken, diğer taraftan değişimin ivmesini arttırdı.
 • Ülkemizde de 1990 de neredeyse hiç cep telefonu ve internet erişimi yokken bugün onlarsız yaşanmıyor. Beklentilerimizi daha çabuk değiştiriyoruz. Sözün özü artık  müşteriler  üreticiler ve pazarlayıcılar karşısında daha çok seçeneğe sahip ve daha güçlü.
 • Artık kabul etmeliyiz ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2000’li yıllardan itibaren küresel bilgi toplumu dinamikleri, kültürel, siyasal, ekonomik ve sektörel anlamda yapısal kökten değişimleri zorunlu kıldı.
 • Altımızdaki pist de, dinlediğimiz, söylediğimiz şarkılar da alışageldiğimiz, oynadığımız oyunlar da değişiyor.
 • Seyircilerin beklentileri değişti. Seyirci yani müşteri sadece seyirci olmak değil, oyunun da bir parçası olmak istiyor.
 • Bu durumda üretip pazarlayıp satmak kültüründen, müşterilerimizle iletişerek, yönetişerek, onların değişen beklentilerini algılayıp onlar için uygun çözümü üretmek ve değer katmak kültürüne,   mutlak değişmek ve beklentileri yönetmek gerekiyor.
 • Çünkü artık büyük olanlar değil, önce değişime ayak uyduran, sonra yönetişerek değişime liderlik yapabilen, esnek ve hızlı olanlar daha başarılı oluyor.
 • Ülkemizde de kurumlar kültürlerini ve organizasyonel yapılarını yönetişim ilkeleri çerçevesinde yapılandırıp, kendilerini yönetişim endeksine hazırlamalıdırlar.
 • Rönesans Yönetişim Bilimleri Enstitüsü kurumların bu türden yolculuklarını yönetmek ve bu konuda ülkemiz koşullarına özgü yönetişim modellerini geliştirmek üzere kurulmuştur.
 • Yönetişim sürekli öğrenme bilgi yaratma ve paylaşma, bilgi ve tecrübeyle başta müşteri olmak üzere beklentilere çözüm üretme sürecidir. ne bir moda, ne bir gelip geçici yönetsel bir teknik, nede bir lüx,  mutlak bir mecburiyettir.

Rönesans Avrupa Ofisi

 • Enstitümüz, sosyal sorumlulukla, Ülkemizin son yıllarda yoğunlaşan AB ile entegrasyon ve müzakere sürecine katkı sağlamak amacıyla 2006 ve 2007 yıllarında Avrupa Ofisini oluşturmuştur.
 • Rönesans AB Ofisi, 2007- 2014 AB bütçesinde Türkiye'ye ayrılan "katılım öncesi fonlar" ve LLL fonlarının kobiler, STK'lar, Yerel Yönetimler ve bireyler tarafında ne şekilde kullanılacağına ilişkin danışmanlıklar ve eğitimler yapmaktadır.
 • Rönesans AB Ofisi, AB projelerinin  iş dünyası ile tartışıldığı noktalarda "yönetişim" konusundaki birikimleri ile AB Türkiye Delegasyonu, ilgili Bakanlıklar ve projeler nezdinde katkı sağlamaktadır.
 • Rönesans AB ofisi, AB ile Entegrasyon kapsamında, özellikle eğitim ve çalışma hayatı konusunda raporlar hazırlamakta ve kamu oyu ile paylaşmaktadır

Sosyal sorumluluk

 • Rönesans enstitüleri, Üniversitelerimiz ile birlikte 2000 yılından itibaren, AB konusunda  ve iş dünyasını ilgilendiren çeşitli konularda konferanslar düzenlemiştir. Ayrıca AB çerçevesinde "Bologna Süreci" olarak tanımlanan AB üniversitelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde Ülkemizde yapılan uluslararası toplantılarda katkı sağlamıştır. "YÖK YÖDEK" yasası olarak bilinen  Üniversitelerimizin kalite çalışmalarına ilişkin,  danışmanlık yapmakta ve ilgili yazılımlar geliştirmektedir.
 • Rönesans enstitüleri, Yerel Yönetimlerimiz ile de çalışmalar yaparak Belediye kültür merkezleri salonlarında, ücretsiz halka açık ve toplumsal değişime dönük bir dizi konferans gerçekleştirmiş ve bu çabalarını sürdürmektedir.
 • Rönesans enstitüleri, Türkiye'nin 12 endüstri merkezinde  iş adamlarımıza "değişim, yönetişim" konularında  konferanslar düzenlemiştir. 
 • Rönesans 24 hafta süren ve "İkinci Rönesans " adını taşıyan TV yapımı ile daha geniş kitlelere değişim konusunda ulaşmaya çalışmıştır.

EĞİTİM KATALOĞU