ULUSLARARASI PAZAR ARAŞTIRMASI, ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ ve MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Yer
: Hilton Garden Inn Istanbul, Umraniye/ İstanbul
Başlama Tarihi
: 07.02.2018
Bitiş Tarihi
: 09.02.2018
Süre
: 03 Gün - 21 Saat


Ayrıntılı Bilgi

Uluslararası Pazarlamada Farklılıklar

 • Uluslararası Pazarlamada Ne Farklı?
  • Ulusal ve Uluslararası Ticareti Düzenleyen Kurallar
  • Operasyon ve Pazarlama Kavramları Hakkında Farkındalık
  • Uluslararası Pazara Açılma Nedenleri
  • Uluslararası Pazardan Kaçış Nedenleri
  • Uluslararası Pazara Giriş Stratejileri
   • Şelale Stratejisi
   • Fıskiye Stratejisi
   • Tipik Uluslararası Pazara Yönelim Süreci

Uluslararası Pazarlamada Riskler ve Yönetimi

 • Uluslararası Pazarda Riskler
  • Küresel Riskler ve Yönetimi
  • Ulusal Riskler ve Yönetimi
  • Sektörel Riskler ve Yönetimi
  • Pazar Riskleri ve Yönetimi
  • Yapısal Riskler ve Yönetimi
  • Riskleri Öngörebilmek Açısından Ülke Raporları ve Ülke Etüdü
 • Uluslararası Pazarda Teslim Koşullarından Doğan Riskler ve Yönetimi
  • INCOTERMS Kavramı
  • INCOTERMS 2010 Temel Ayrımlar ve Kullanımı
   • Su Yolu Taşımacılığı Terimleri
   • Kara, Hava, Demir Yolları ve Çoklu Taşıma Terimleri
 • Uluslararası Ödeme Şekillerinden Doğan Riskler ve Yönetimi
  • Peşin Ödeme
  • Mal Mukabili Ödeme
  • Vesaik Mukabili Ödeme
  • Akreditifle Ödeme
  • Kabul Kredili Ödeme
  • BPO Ödemesi

Uluslararası Pazarlamada Pazar Bölümleme ve Ürün Konumlandırma

 • Uluslararası Pazarlamada Bölümleme / Hedef Pazar Seçimi
  • Bölümleme ya da Hedef Pazar Seçiminin Önemi
  • Hedef Olabilecek Pazarları (Ülkeleri) Gruplamanın Nedenleri ve Önemi
  • Ağırlıklı Kriterler Yöntemi Kullanarak Hedef Pazar Seçimi
   • Kriterlerin Belirlenmesi
   • Pazarların (Ülkelerin) Değerlendirilmesi
 • Pazar Ölçümleme Çalışması
  • Temel Veriler (Rönesans 111 Ülke Etüdü)
  • Açık Kaynaklardan Veri Toplamak
  • Çoklu Faktör Tekniği
 • Uluslararası Pazarlamada Ürünün Konumlandırılması
  • Adaptasyon, Uyarlama
  • Ambalaj ve Etiketleme

Uluslararası Pazar Araştırması Yapılması

 • Seçilmiş Hedef Pazarlarla İlgili Masa Başı Araştırma
  • Rekabetçi İstihbarat mı? Ticari İstihbarat mı?
   • Rekabetçi İstihbarat Nedir?
   • Açık, Güvenilir ve Sürdürülebilir Kaynak Nedir?
   • Nereden Başlamalı?
   • Neleri Araştırmalı?
  • Hangi Verileri Toplamak Gereklidir?
   • Marka Bilgisi
   • Patent Bilgisi
   • Pazar Bilgisi
   • Rakip Bilgisi
   • Ürün Bilgisi
   • Müşteri Bilgisi
  • İnternet Kaynaklarından Veri Toplanması
   • Bu Konudaki Devlet Destekleri
 • Veri Tabanları Nelerdir?
 • Verilerle Ne Yapacağız? (Veriden Bilgiye Yolculuk)
 • Örnek Çalışmalar
  • Ekonomi Bakanlığı Web Sitesi Analizi
  • WIPO Web Sitesi Analizi
  • Trade Map Web Sitesi Analizi
  • Diğer Bazı Sitelerden Bilgiler
 • Alan Çalışması
  • Alan Çalışmasının Planlanması
  • Dağıtım Kanalından Beklentiler
  • Görüşme Check-List i Oluşturmanın Önemi

Hedef Pazarlarda Müşterilerle İletişimde Kültürlerin Etkisi

 • İletişimde Ulusal Kültürlerin Önemi
  • Ulusal Kültür ve İşe Etkisi
   • Kültür, İnsan ve Ekonomi
   • Kültür, Yaşam Tarzı ve Tüketim
   • Farklı Kültürlerde İletişim Kazaları
  • Ulusların İş Kültürleri ve Etkisi
   • İletişim ve İş Kültürü
   • Müzakereler ve Klişeler
   • Çok Kültürlü Ortamlarda Dikkat Edilecekler
 • Müşterilerle İletişimde Bütünselliğin Önemi

Hedef Pazarlarda Müşterilerle İletişim Ortamları

 • Tanıtım Mektupları (İlk Temas)
  • İletişimin Başlangıç Noktası Olarak Tanıtım Mektupları
  • Bilişim Teknolojisi Ve Tanıtım Yazılarının Dijital Ortamda Oluşturulması
  • İnternette “Önemsiz Posta” Olmamak!
  • İlgi Uyandıracak Tanıtım Mektuplarının Ortak Özellikleri
 • Fuar Katılımı
  • Fuar Araştırma
  • Fuarlara Ziyaretçi Olmak da Çok Önemlidir!
  • Fuar Öncesi / Fuar Sırasında / Fuar Sonrası
 • Seminer, Sempozyum vb. Aktiviteler
  • Tanıtımlar
  • Sosyal Sorumluluklar
 • İlan, Reklam vb.
 • POP, POS Faaliyetleri
 • E-Ticaret Kanalları
  • İnternet ve Web Sitesi
  • B2B, B2C vb.
  • Sosyal medya
  • Dijital İtibar Yönetimi
 • Ticari heyet gezileri
 • STK’ ların İkili Görüşmeler Programları
 • "Alım Heyeti" Toplantıları
 • "İş Konseyleri", "KEK" Toplantıları

Uluslararası Pazarlama Eylem Planı Oluşturma

 • Uluslararası Pazarlama Ana Yol Haritası
 • Uluslararası Pazarlama Planı Hazırlanması
  • Uluslararası Pazarlama Planında Yer alan Eylemlerin Planlanması

Atölye Çalışması 1 _ Ağırlıklı Kriterler Bazlı Hedef Pazar Seçimi
Atölye Çalışması 2 _ Uluslararası Pazar Araştırması Açık Veri Kaynakları ve “Veri’den Bilgiye Yolculuk”
Atölye Çalışması 3 _ Uluslararası Pazarlama Eylem Planı Oluşturma

Eğitim Tarihi ve Yeri:
7/ 8/ 9 Aralık 2018 Cuma/ Cumartesi/ Pazar 10:00 – 18:00
Hilton Garden Inn Istanbul, Umraniye/ İstanbul

EĞİTMENLER:
Ceyhun YEŞİLŞERİT

1982 Yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan YEŞİLŞERİT, daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İşletmecilik ve İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde İşletmecilik Uzmanlaşma programlarına katıldı.
Katılmış olduğu birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitimler içerisinde Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre’de yer alan eğitim kuruluşu ITC'nin "Trade Tutor" Eğitimi ve Avusturya, Karl Heinz Sebastian okulunun geliştirdiği "Power Pricing" Eğitimi de bulunmaktadır.
1982 yılında başladığı profesyonel iş yaşamının bir bölümünü yurtdışında çalışarak geçirdi (Irak, Suudi Arabistan, ABD ve Rusya Federasyonu). 1996 Mart ayından 2009 Aralık ayına kadar 13 yıl uzun bir dönem Güney Avrupa Bölge İş Geliştirme Müdürlüğü de yaptığı Pipelife International Holding'in Türkiye'deki yatırımı olan Arılı Plastik A.Ş.de çalışmıştır. 2005-2006 dönemimde Pipelife Business School mezunu olarak yurtdışında ve yurtiçinde şirket içi eğitimlerde de eğitmen olarak görev almıştır.
ITC’nin Ulusal Danışmanı olarak Türk İhracatçılar Meclisi eğitimi projesi de dahil olmak üzere İGEME, İSO, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ve Ege İhracatçılar Birliğinin birçok eğitimlerinde eğitmen olarak görev aldı.
Konuk yazar olarak Haber Türk Gazetesi ve çeşitli dergilerde de Dış Ticaret, Satış, Eğitim ve Kariyer Planlama konularında yazıları yayınlanmıştır. Uzun yıllar çalıştığı şirketleri temsilen katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun çeşitli iş konseylerinde özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu ile yapılan yurtiçi ve yurtdışı toplantılarında görev almıştır.
Uzun yıllardır İstanbul Ticaret Odası’nın başarısı uluslar arası platformda ödül alınarak kanıtlanmış İhracata İlk Adım Projesi’nde İTO Danışmanı olarak görev yapmıştır. Şu anda 7. Etabı gerçekleştirilen programın 2009 yılında metodolojisini redakte etmiştir. Yine, İTO tarafından Türkiye’nin başarılı KOBİ’leri yarışmasında dallarında birinci seçilmiş şirketlerine “Pazarlama, Satış ve Yönetim Danışmanı” olarak danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiştir.
2011 Yılı başından itibaren T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” tebliği çerçevesinde “Uzman Eğitmen” olarak akredite edilmiştir. Bu kapsamda Antalya, Denizli, Mersin ve Gaziantep de “Dış Ticaret Yüksek Uzmanlaşma Programı” eğitmeni olarak görev yapmaktadır.
Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre’de yer alan eğitim kuruluşu ITC'nin "Trade Tutor" eğitimini alarak "BMS (İş Yönetim Sistemi)" öğretisi ve araçlarının kullanımı konusunda süregitmekte olan eğitimlerde görev almaya devam etmektedir.
YEŞİLŞERİT, “Dış Ticaret, Uluslar arası Pazarlama Stratejileri, Kurumsallaşma” konularında Eğitmen/Danışman olarak bilgi ve deneyimleri Rönesans çatısı altında paylaşmaktadır.

Ödeme Koşulları:
Program bedeli: 1.350,00 TL + KDV
Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları ve coffee-break ikramlar dahildir.

 • 2 kişi katılımlarda % 5, 3 – 6 kişi katılımlarda: % 10 indirim uygulanmaktadır.

Yayın
Katılımcılarımıza hem eğitimi takip edebilme, not alabilmek hem de ileride gözden geçirebilmeleri için Rönesans tarafından özel hazırlanmış kitaplar ve uygulama örnekleri verilecektir.
Ayrıca www.ronesansakademi.com portalına kullanıcı adı: ad_soyad, şifre: xxx; yazarak girebilir ve eğitim süresince derslerin takip edilebildiği, sınıf içi mesajlaşmaların yapılabildiği sanal sınıf ortamından yararlanabilirler.Kayıt Formu

       

EĞİTİM KATALOĞU