TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM PLANLAMA VE LOJİSTİK YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

Yer
: Titanic City Hotel Taksim, İstanbul
Başlama Tarihi
: 17.11.2017
Bitiş Tarihi
: 19.11.2017
Süre
: 03 Gün - 21 Saat


Ayrıntılı Bilgi

Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Tedarik Zincirinin Amacı
  • Stratejik ve Operasyonel Yönetim ( Geleceğin Yaratılması ve Geleceği Uygulama )
  • Maliyet Yönetimi Felsefesi
  • Tedarik Zincirinin Tasarlanması ve Planlanması
  • Tedarik Zinciri Yönetiminin Üç Temel Seviyesi
  • Tedarik Zinciri Planlama Sistemi / Tedarik Zinciri Yürütme Sistemi
  • Planlama ve Yürütme Fonksiyonlarının Kullanımı

Bütünleşik Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Bütünleşik Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?
 • Information Distortation & Bullwhip Etkisi
 • Beer Game
 • Postponement & Design for SCM

Tedarik Zinciri Planlama

 • Satış ve Operasyon Planlama
  • Tedarik Zincirinde Pazar Yapıları ve Davranışları
  • Pazar Araştırması
  • e-SCM Bilgi Yönetimi: Bilgi Sistemine İhtiyaç Duyulma Nedenleri
  • e-CRM, e-Lojistik
  • Yeni Ürün & Promosyon Planlama
 • Talep Planlama
  • Tahminleme
  • Tahmin Hatalarının Ölçülmesi
 • Kapasite Planlama
  • Kurumsal Stratejik Planlama
  • Kaba Kapasite Planlama
  • Yatırım Planları
 • Üretim Planlama & Yönetimi
  • Ana Üretim Planlama
  • Üretim Planı Çizelgeleme
  • Üretim Yönetimi
  • Lot Sizing
  • Ürün Ağacı ve İş Planları
  • MRP (Malzeme Kaynakları Planlaması)

Müşteri Hizmetleri Yönetimi

 • Servis Seviyesi Belirleme ve Ölçme
 • Alokasyon Yönetimi ve Önceliklendirme
 • EDI ve Müşteri Hizmetleri

Lojistik Yönetimi

 • Tedarik Zincirinde Dağıtımın Rolü
 • Dağıtım Ağını Belirleyen Faktörler, Dağıtım Politikaları
 • Fiziksel Dağıtım ve Evreleri
 • Lojistik Yönetim Sistemi Bileşenlerinde Yeri
 • Fiziksel Dağıtımın Maliyetler Açısından İncelenmesi
 • Fiziksel Dağıtımda Lojistik Yönetim Anlayışının Gelişimi
 • Fiziksel Dağıtım Öğelerinin İncelenmesi
 • Müşteri Hizmetleri / Depolama Kararı / Envanter Yönetimi / Üretim Yönetimi ve Malzeme İhtiyaç Planlama
 • Fiziksel Dağıtım Stratejisini Etkileyen Faktörler
 • Taşıma Kararları / Taşıma Yönteminin Seçimi ( 3. Taraf Lojistik Firmalar )
 • Nakliye Alternatifleri
 • Nakliye Maliyeti ve Tedarik Zinciri Duyarlılığı Açısından İlişki
 • Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği

Depo Yönetimi

 • Depo Yeri Belirleme, Depo Tesis Yapısı ve Ekipman – Donanım Seçimi
 • Depo İç Düzeni Planlaması
 • Etkin Depo Yönetimi
 • Maliyet Planlaması
 • Depo Verimlilik Esasları ve Hesapları
 • Temel Depolama Prosedürleri
 • FİFO-LİFO
 • KAİZEN
 • Depo Bilgi Yönetimi Sistemleri, Malzeme Kodlama Sistemleri

Envanter Yönetimi

 • Temel Envanter Konseptleri
 • Güvenlik Stokları Yönetimi
 • Kötü Envanter Yönetimi Semptomları
 • VMI (Vendor Managed Inventory)
 • Müşteri Hizmetleri ve Envanter Yönetimi

İleri Düzey Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Tedarik Zinciri SCOR ( Supply Chain Operation Reference ) Modeli
 • ECR ( Efficient Costumer Responce – Etkin Tüketici Yanıtı ) ve Türkiye Uygulamaları
 • CPFR ( Collaborative Planning – Forecasting )

Tedarik Zinciri Performans Yönetimi

 • Tedarik Zinciri vs. Değer Zinciri
 • İşletmede Değer Yaratan Faaliyetlerin Belirlenmesi
 • Değerin Yaratılması / Müşteri İçin Değerin Yaratılması
 • Değer Zinciri Analizinde Safhalar
 • Değer Zincirinde Kalitesizlik Maliyetleri ya da Kalite Maliyetleri Yönetimi
 • Kalite Maliyetlerinin Kullanım Alanları / Kalite Maliyet Sisteminin Amacı
 • Önleme Maliyetleri / Ölçme-Değerleme Maliyetleri
 • İçsel ve Dışsal Başarısızlık Maliyetleri
 • Planlama Performans Kriterleri
 • Envanter Performans Kriterleri
 • Lojistik Performans Kriterleri
 • Depo Performans Kriterleri
 • Exception Based Management & Reporting

Tedarik Zincir ve Bilgi Sistemleri

 • ERP Sistemleri
 • İleri Düzey Planlama Sistemleri
 • VMI Sistemleri
 • Internet ve Tedarik Zinciri

Eğitim Tarihi ve Yeri
17/ 18/ 19 Kasım 2017 Cuma/ Cumartesi/ Pazar 10:00 – 18:00
Titanic City Hotel Taksim, İstanbul

EĞİTMEN:
NAİL ŞENCAN

Yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına Almüt A.Ş.( Alarko) Dış Ticaret firmasında başlayan ŞENCAN, küresel ticaret yapan firmalarda yöneticilik görevlerinde bulunarak yeniden yapılanma projelerinde aktif görev almıştır. 1995’den bu yana kendi girişimleri başlatan ŞENCAN yönetim – organizasyon, değişim yönetimi ve kurumsallaşma, bütünleşik planlama ve bütçe, uluslararası müşteri iletişimi ve ilişkileri yönetimi konularında uzmanlığa sahiptir.
Danışmanlık faaliyetleri ile daralan iç piyasa rağmen, varlıklarını sürdürmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak isteyen kurumları ulusal ve uluslararası rekabet koşullarına hazırlamakta, kurumların genel olarak planlama, bütçe, tedarik zinciri, müşteri ilişkileri departmanlarının tanı/teşhis süreçlerini uygulayarak kurumların SWOT’unu yapmakta ve iyileştirilebilir, maliyet yönetimi ve rekabet stratejileri geliştirmekte, geliştirilebilir alanları hakkında anayol haritalarını oluşturmakta ve uygulama başarılarını denetleyerek raporlamaktadır.
Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Planlama Bölüm Başkanı olan SENCAN, genel katılıma açık seminer ve sertifika programları ile bilgi ve deneyimini paylaşmaya devam etmekte, Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri ve Sanayi Odalarının davetlisi olarak çeşitli projelerde görev almaktadır.

Ödeme Koşulları:
Program bedeli: 1.450,00 TL + KDV
Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar da dâhildir.

 • 2 kişi katılımlarda; % 5, 3 – 6 kişi katılımlarda ; % 10 indirim uygulanmaktadır.

Yayın
Katılımcılarımıza hem eğitimi takip edebilme, not alabilmek hem de ileride gözden geçirebilmeleri için Rönesans tarafından özel hazırlanmış kitaplar ve uygulama örnekleri verilecektir. Ayrıca www.ronesansakademi.com portalına kullanıcı adı: ad_soyad, şifre: xxx  yazarak girebilir ve eğitim süresince derslerin takip edilebildiği, sınıf içi mesajlaşmaların yapılabildiği sanal sınıf ortamından yararlanabilirler.Kayıt Formu

       

EĞİTİM KATALOĞU

UZMANINA DANIŞ