EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ EĞİTİMİ

Yer
: Hilton Garden Inn Istanbul, Umraniye/ İstanbul
Başlama Tarihi
: 21.03.2018
Bitiş Tarihi
: 22.03.2018
Süre
: 02 Gün - 14 Saat


Ayrıntılı Bilgi

Eğitim Etkinlik Analizi

 • Stratejik Süreç
 • Operasyonel Süreç
 • Ölçme Değerlendirme, İyileştirme Süreci

Stratejik Süreç ve Stratejik Eğitim Planlaması

 • Kurumun Değerlerinin, İlkelerinin ve Kurum Kültürünün Belirlenmesi (Yeterlilik İçin)
 • Kurumun Stratejik Plan ve Hedeflerinin Tayini (Yetkinlik İçin)
 • Stratejilerin Senaryolaştırılması
 • Takım Senaryolarının ve Hedeflerin Ayrıntılandırılması
 • Hedeflerin Kişiselleştirilmesi Takımların ve Kişilerin Bu Hedefleri Başarması İçin Her Takımın ve Kişilerin Sahip Olması Gereken Yetkinlik ve Yeterlilikler (Stratejik Bilgi İhtiyaç Analizi)
 • Takım ve Üyelerinin Gereken Yetkinlik ve Yeterlilikleri Ne Ölçüde Bildiklerinin Analizi (Bilgi Beyan Anketleri ve Bilgi Testleri
 • Açıklıkların Saptanıp Kurumsal, Takımsal ya da Bireysel Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Eğitim Katılım Matrisinin Çıkarılması
 • Yıllık Eğitim Planlama ve Zamanlama Tablolarının Yapılması
 • Eğitimden Beklentilerin ve Başarı Kriterlerinin Oluşturulması
 • Sistemin Deklarasyonu

Operasyonel Süreç

 • Eğitim Kurumu ve Eğitimci Seçimleri
 • Tam Zamanında ve Sıfır Hata İle Yetkinlik ve /veya Yeterlilik Eğitimlerin Yapılması
 • Eğitim Katılımcı Listelerinin Varsa Eğitim Testlerinin Yaptırılması

Ölçme Değerlendirme ve İyileştirme Süreci

 • Yetkinlik Eğitimleri Ölçme Sistemleri
 • Yeterlilik Eğitimleri Ölçme Sistemleri

Yetkinlik Eğitimleri Ölçme Sistemleri

 • Yetkinlik Kavramı
 • Yetkinlik Ölçme İnternet Üzerinde Çoktan Seçmeli Bilgi Testleri
 • Yetkinlik Ölçme Sınavları
 • Yetkinlik Ölçme Sunumları
 • Yetkinlik Beyin Fırtınası Toplantısı

Yeterlilik Eğitimleri Ölçme Sistemleri

 • Yeterlilik Kavramı
 • Kişisel Davranışsal Yeterlilikler
 • Sosyal Davranışsal Yeterlilikler
 • Mesleki Yeterlilikler
 • Liderlik Yeterlilikleri
 • Kişisel Yönetim Becerileri Eğitimleri Çoktan Seçmeli Bilgi Testleri
 • Teatral Role-Play Testler
 • Outdoor Uygulamalar
 • Bireysel Yeterlilik Ölçme Sistemi (Kırmızı, Sarı, Yeşil Süreç )
 • Çapraz Koç Tayini Ve Değerlendirmeleri

Stratejik Hedeflere Göre Denetim Değerleme

 • Öz Değerlendirme (Takım Değerlendirilmesi)
 • Proje Denetim Değerlendirme B.S.C
 • Performans Değerlendirme (Kişi Değerlendirme)

Performans Değerlendirme

 • Yeterlilik Değerlendirilmesi (Sübjektif Performans Sistemleri ve 360 Derece)
 • Yetkinlik Değerlendirilmesi (Objektif Performans Sistemleri ve İş Başarı Performansı)

Eğitim Tarihi ve Yeri:
21/ 22 Aralık 2017 Cuma / Cumartesi - 10:00 – 18:00
Hilton Garden Inn Istanbul, Umraniye/ İstanbul

EĞİTMENLER:
ÖZLEM YURDANUR

TED Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. “İnsan Kaynakları Yönetiminin İnsan Boyutu” konulu tez çalışması ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına STFA Holding’in Enerkom şirketinde insan kaynakları yönetimi alanında başlayan Yurdanur, The Coca Cola Company ve Ziraat Bankası A.Ş.’de insan kaynakları ve eğitim birimlerinde çalışmış; bu çalışmalar sırasında Uluslararası Çalışma Örgütü, ve AB bünyesinde çeşitli projeler yürütmüş, birçok şirketin yeniden yapılanması ve insan kaynakları yönetimine geçiş süreçlerini yönetmiş ve kurumsal eğitim projelerinde proje yöneticisi ve eğitmen olarak görev yapmıştır. Halen kurumsal iletişim ve insan kaynakları yönetimi konularında eğitmenlik ve danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra eğitim, kurumsal kapasite artırımı, insan kaynakları yönetimi, istihdamın iyileştirilmesi, iş hayatında cinsiyet ayrımcılığı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iyi yönetim uygulamalarının artırılması ve iletişim alanlarında AB ve BM projelerinde uzman ve eğitimci olarak görev yapmakta olan Yurdanur, uluslararası birçok sivil toplum örgütü ve üniversite ile kurduğu işbirlikleri kapsamında çalışma yaşamı ile insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi ve yetişkin eğitimi konularında uluslar arası projeler yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Yönetimi alanında doktora çalışmalarını yürüten Yurdanur, 2002 yılından beri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi anabilim dalında konuk öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. İyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Yurdanur, ASTD, SHRM, KARDER ve Kamu Kalite Derneği üyesidir

Ödeme:
Program Bedeli:970,00 TL + KDV (%18)
Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar dahildir.

Yayın
Katılımcılarımıza hem eğitimi takip edebilme, not alabilmek hem de ileride gözden geçirebilmeleri için Rönesans tarafından özel hazırlanmış kitaplar ve uygulama örnekleri verilecektir.
Ayrıca www.ronesansakademi.com portalına kullanıcı adı: ad_soyad, şifre: xxx  yazarak girebilir ve eğitim süresince derslerin takip edilebildiği, sınıf içi mesajlaşmaların yapılabildiği sanal sınıf ortamından yararlanabilirler.Kayıt Formu

       

EĞİTİM KATALOĞU