SÜREÇ VE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Yer
: Titanic Business Hotel Kartal, İstanbul
Başlama Tarihi
: 19.08.2017
Bitiş Tarihi
: 20.08.2017
Süre
: 02 Gün - 14 Saat


Ayrıntılı Bilgi

Süreç Yönetimi Teknikleri

 • Değer , Katma Değer ve Değer Zinciri Kavramları
 • Değer Zinciri Süreç İlişkisi
 • Strateji, Senaryo ve Hedef Oluşturma
 • Hedef Süreç İlişkisi
 • Sorgulama
 • Süreci Kontrolde Tutma
 • Süreci Sonsuza Kadar İyileştirme
 • Süreci Yönetememe ve Sürecin Problem Dönüşmesi

Süreç Yönetimi

 • Kişisel Süreç ve Yönetimi
 • İş Süreçlerimiz ve Yönetimi
 • Takım Süreci Yönetme ve Liderlik

Problem Çözme ve Süreç Çıklıklarının Yönetimi
Süreci Projeye Çevirme
Proje Yönetiminin Organizasyonel Yapılar İçindeki Yeri

 • Merkezi Organizasyonlar ve Proje Yönetimi
 • JIT ve Proje Yönetimi
 • 6 Sigma ve Proje Yönetimi
 • Balance Scored Card ve Proje Yönetimi
 • Proje Matrix Organizasyonlar Ve Proje Yönetimi

Temel Kavramlar

 • Tanım ve Genel Kavramlar
 • Proje Hedefleri – Outputlar
 • Projeye Başlarken Elimizdekiler – Inputlar
 • Proje Fazları ve Alt Fazları
 • Gantt Charts

Proje Takımları (Faz veya Alt Fazları)

 • Proje Liderliği
 • Proje Takım Oluşturma
 • Proje İçi İletişim ve Toplantı Yönetimi
 • Kısaca Problem Çözme Teknikleri
 • Delegasyon ve Kontrol

Proje Başarı Faktörleri
Proje Başarısızlık Faktörleri
Proje Türleri

 • Kapsamına Göre ( Açık/ Yarı Açık/ Yarı Kapalı/ Kapalı)
 • Katılımcılarına Göre ( Değişim/ İşbirliği/ Sözleşme/ Ticari )

Projenin Ön Planlaması

 • İhtiyaç Analizi
 • Proje Kapsamı
 • Proje Süresi
 • Risk Yönetimi
 • Proje Standartları
  • Metodoloji
  • Teknikler – Wbs
  • Gantt Charts
  • Pert / Cpm
  • MS – Project

Proje Yaşam Döngüsü

 • Hazırlık
 • Başlama
  • Takımlar Oluşturma
  • Proje Lideri ve Faz Lideri Seçimi
 • Kesin Fizibilite Araştırma
  • Kesin Risk Analizi
  • Anahtar Başarı Faktörler
  • Maliyet Yarar Analizi
  • Dış Kaynak Kullanımı
 • Tanım ve Tam Planlama
 • Uyarlama

Proje Performans Ölçeri Balanced Score Card

MS Project Uygulama

 • Proje Planı Yapmak
  • Proje Yönetimi Ile Tanışmak
  • MS Project İle Yol Almak
  • Görevleri Girmek Ve Düzenlemek
  • Kaynakları Ayarlamak
  • Görevlere Kaynaklar Atamak
  • Uygulama
 • Proje Planını Düzenlemek
  • Görev Ayrıntılarını Düzenlemek
  • Kaynak Ayrıntılarını Düzenlemek
  • Atama Ayrıntılarını Düzenlemek
  • Uygulama
 • Proje Bilgilerini Görmek ve Paylaşmak
  • İstediğiniz Proje Bilgilerini
  • Almak Proje Bilgisini Yazdırmak
  • Proje Bilgisini Başka Programlarla Paylaşmak
  • Uygulama
 • Süreci İzlemek ve İncelemek
  • Proje Planına Göre Süreci İzlemek
  • Proje Durumunu Görmek ve Raporlamak
  • Projedeki Sorunları Bulmak ve Gidermek

Eğitim Tarihi ve Yeri:
19/20 Ağustos 2017 Cumartesi / Pazar 10:00 – 18:00
Titanic Business Hotel Kartal, İstanbul

EĞİTMENLER:
NAİL ŞENCAN

Yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına Almüt A.Ş.( Alarko) Dış Ticaret firmasında başlayan ŞENCAN, küresel ticaret yapan firmalarda yöneticilik görevlerinde bulunarak yeniden yapılanma projelerinde aktif görev almıştır. 1995’den bu yana kendi girişimleri başlatan ŞENCAN yönetim – Pazarlama, organizasyon, değişim yönetimi ve kurumsallaşma, tedarik zinciri yönetimi ve bütünleşik planlama, uluslararası müşteri iletişimi ve ilişkileri yönetimi, bilgi yönetimi konularında uzmanlığa sahiptir.
Danışmanlık faaliyetleri ile daralan iç piyasa rağmen, varlıklarını sürdürmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak isteyen kurumları ulusal ve uluslararası rekabet koşullarına hazırlamakta, kurumların genel olarak işletme ve tedarik zinciri, üretim – planlama, müşteri ilişkileri departmanlarının tanı/teşhis süreçlerini uygulayarak kurumların SWOT’unu yapmakta ve iyileştirilebilir, maliyet yönetimi ve rekabet stratejileri geliştirmekte, geliştirilebilir alanları hakkında anayol haritalarını oluşturmakta ve uygulama başarılarını denetleyerek raporlamaktadır. Birçok firmada yönetim danışmanı olarak proje liderliği yaparak yeniden yapılanmalarına destek vermiştir.
Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Planlama Bölüm Başkanı olan ŞENCAN, genel katılıma açık seminer ve sertifika programları ile bilgi ve deneyimini paylaşmaya devam etmekte, Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri ve Sanayi Odalarının davetlisi olarak çeşitli projelerde görev almaktadır. Çeşitli dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde makalesi bulunakta ve yapılandırılmasında görev aldığı birçok kurumda icra ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Ödeme Koşulları ve İndirim Alternatifleri:
Program Bedeli: 970,00 TL + KDV (%18)
Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları ve coffee-break ikramlar dahildir.

 • 2 kişi katılımlarda; % 5, 3 – 6 kişi katılımlarda; % 10 indirim uygulanmaktadır.

Yayın
Katılımcılarımıza hem eğitimi takip edebilme, not alabilmek hem de ileride gözden geçirebilmeleri için Rönesans tarafından özel hazırlanmış kitaplar ve uygulama örnekleri verilecektir.
Ayrıca www.ronesansakademi.com portalına kullanıcı adı: ad_soyad, şifre: xxx  yazarak girebilir ve eğitim süresince derslerin takip edilebildiği, sınıf içi mesajlaşmaların yapılabildiği sanal sınıf ortamından yararlanabilirler.Kayıt Formu

       

EĞİTİM KATALOĞU

UZMANINA DANIŞ