AKREDİTİF UZMANLIK PROGRAMI

Yer
: Karizma Kule Kartal, İstanbul
Başlama Tarihi
: 01.02.2019
Bitiş Tarihi
: 03.04.2019
Süre
: 03 Gün - 21 Saat


Ayrıntılı Bilgi

Akreditifin Genel Tanımı / Akreditifin Dünyada Tarihçesi
UCP 600 ve ISBP 681 Bültenlerinin Tanıtılması
Akreditifi Oluşturan Taraflar ve Sorumlulukları

 • Amir / Lehtar / Amir Banka / Görevli Banka / Teyit Bankası / İhbar Bankası / İştira Bankası / Rambursman Banka / Devir Bankası
 • Sözleşme/Kontratlar Karşısında Akreditifler
 • Mal/Hizmet/Yapılan İşler Karşısında Akreditifin Durumu

Taraflara Göre Akreditif İlişkisi

 • Amir ve Lehtar
 • Amir ve Akreditif
 • Lehtar ve Akreditif
 • Amir ve Amir banka
 • Lehtar ve Amir Banka
 • Amir Banka ve Görevli Banka
 • Amir Banka ve Teyit Bankası
 • Lehtar ve İhbar Bankası
 • Lehtar ve Görevli Banka
 • Lehtar ve Teyit Bankası
 • Amir Banka ve Rambursman Banka İlişkisi
 • Rambursman Banka ve Teyit İlişkisi

Akreditif Çeşitlerinin Özelliklerine Göre Dağılımı

 • Belgesiz Akreditif
 • Ticari Akreditif
 • Teminat Akreditifi
 • Geri Dönülebilir Akreditif
 • Geri Dönülemez Akreditif
 • Teyitsiz Akreditif
 • Teyitli Akreditif
 • Kendini Yıllık Yenileyip Süreklilik Arz Eden Akreditif
 • Rotatif Akreditif
 • Devredilebilir Akreditif
 • Karşılıklı Akreditif

Akreditif Çeşitlerinin Ödeme Şekillerine Göre Dağılımı

 • Görüldüğünde Ödemeli
 • Vadeli Akreditif
 • Kabul Akreditifi
 • İştira Akreditifi
 • Peşin Ödemeli Akreditif
 • Depo Makbuz Karşılığı Ödemeli Akreditif
 • Karışık Ödemeli Akreditif

Akreditif Metni içinde Kullanılan Uluslar arası Kısaltmaların Yorumu
Akreditifte Kullanılan Kısaltmalar/Tanımlamalar
Akreditifte Yer Alanların Yetki Ve Sorumlulukları
Amir Bankada Akreditif Açtırma Teklif Formu (LETTER OF CREDIT APPLICATION FORM) Doldurulmasında Dikkat Edilecek Konular 
Akreditif Metninin (MT /700) Analizi Ve Gerçek Metinler Üzerinden ve MT 700 Şablonu Üzerinden Alanları ve UCP 600 e göre Okuma Yöntemleri ve Yorumlanması
UCP 600 Bülteninin Tüm Maddelerinin Açıklanması Ve Detaylı Analizi
Akreditif İşlemleri, İbraz ve İnceleme Sürecinde Tarafların Sorumlulukları (UCP 600’e göre)
Uygun Sunum
Akreditif Belgelerinin Bankalar Arasında Gönderilmesi Sırasında Kaybolması
Rezerv Tanımı ve Uygulaması
Değişikliklerin İhbar Edilmesi
Akreditif REZERV Konuları ve Risklerin Minimize Edilmesi
Dış Ticarette Kullanılan Ticari, Finansal ve Sevk Belgelerinin UCP 600 ve ISBP 681’e Uygun Olarak Hazırlanması

 • Belgelerin İncelenme Standardı
 • Taşıma Belgeleri
 • Orijinal ve Kopya Belge Tanımlaması
 • Aktarma ve kısmi Yüklemenin Uygulama İçeriği
 • Tutar, Miktar ve Birim Fiyatta Tolerans Uygulanması
 • Akreditif Vadesi, Vesaik İbraz Yeri, Akreditif Vadesi

Ülke ve Amir Banka Risklerinin Bertaraf Edilmesi ve Teyitli Akreditifler
Banka Tarafından Verilen Ret Bildirimleri ve Lehtarın İzleyeceği Yollar
Belgelerin Reddedilmesinin Hukuki Sonuçları
Akreditiflerde Ödemenin Durdurulması
Akreditif Üzerine Konulacak İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Durumları

 • Amirin, Lehtarın, Amir Bankanın İflası
 • Gerçek Olaylar Üzerinde Tartışma ve Yorumlar

SWIFT sisteminde akreditif mesaj formatları (MT700, MT707, MT760, MT 705 vb)
Akreditif Belgelerinin İştirası, Akreditif Alacağının Temliki
UCP 600 İçinde Yer Alan 39. Maddenin Açıklamaları
Gerçek Akreditif Metinleri Üzerinden Vesaik Hazırlanması
UCP 600’ e göre Mücbir Sebepler
Uygulamalar
Teminat Akreditifi

 • Standby (L/C)’nin ISP.98 Broşürüne Göre Yorumu ve Örnek Akreditif
 • Standby (L/C) ile Normal Bir Akreditif Arasındaki Fark

Teminat Mektubunun ve Garanti Mektuplarının Akreditif ile Karşılaştırılması (UCP 600 VE URGD 758 KARŞILAŞTIRILMASI

Eğitim Tarihi ve Yeri:
1/ 2/ 3 Şubat 2018 Cuma/ Cumartesi/ Pazar 10:00 – 18:00
Karizma Kule Kartal, İstanbul

EĞİTMEN:
ABDULHAMİT AKÇAY

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü Mezunu olan AKÇAY, ICC (International Chamber of Commerce), IFS (International School of Finance) ve IFSA (International Financial Services Association) tarafından onaylı uluslar arası Akreditif Uzmanlık belgesi ve CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) belgesine sahip olarak CDCS (Akreditif Uzmanı) unvanını taşımaktadır. Profesyonel iş hayatının yanı sıra bir çok yerli ve yabancı firmaya uluslararası pazarlama ve satış, lojistik, deniz taşımacılığı, iş yönetim sistemleri, deniz hukuku, kontrat yönetimi, risk yönetimi, emtia pazarları, akreditif ve vesaikli krediler, talep garantileri, harici ve kontrgarantiler, UCP600, ISPB 681, ISP98, URC 522, URR 725 URG 758, e-UCP, CISG (United Nations Convention On Contracts For International Sale Of Goods), uluslararası deniz sigortaları (Institute Cargo Clauses), nakliye sigortaları, Warsaw konvansiyonu, Dünya Ticaret anlaşması, Haque kuralları, Haque-visby kuralları, Hamburg konvansiyonu, Roterdam konvansiyonu, CMR anlaşması, Navlun sözleşmeleri ve charter sözleşmeleri, taşıma belgeleri, INCOTERMS 2000, INCOTERMS 2010, ICC NO 524 (ICC FORCE MAJEUR AND HARDSHIP CLAUSE 2003), Factoring ve Forfaiting, Gümrük kanunu, Kambiyo mevzuatı, teşvik mevzuatı, dış ticaret mevzuatı, KDV kanunu, Serbest bölge mevzuatı, uluslararası tahkim ve arbitrasyon kuralları uluslararası bankacılık ve bankalar arası işlemler ve maliyet yönetimi vs. konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti veren AKÇAY, çimento, demir çelik, madencilik, inşaat, enerji, ağaç sektörlerinde çok uluslu firmaların uluslararası alım-satım süreçlerinde müzakereci olarak rol almaktadır.
Ekonomi Bakanlığı tarafından akredite eğitmenlerden olan AKÇAY, Dünyanın en geniş profesyonel danışmanlık organizasyonlarından Gerson lehrman Group Inc.'de komite üyesi olup, bilgi ve tecrübesini eğitmen ve danışman olarak Rönesans çatısı altında paylaşmaktadır.

Ödeme Koşulları:
Program bedeli: 1.500,00 TL + KDV
Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar da dâhildir

 • 2 kişi katılımlarda; % 5, 3 – 6 kişi katılımlarda ; % 10 indirim uygulanmaktadır.

Yayın
Katılımcılarımıza hem eğitimi takip edebilme, not alabilmek hem de ileride gözden geçirebilmeleri için Rönesans tarafından özel hazırlanmış kitaplar ve uygulama örnekleri verilecektir.
Ayrıca www.ronesansakademi.com portalına kullanıcı adı: ad_soyad, şifre: xxx  yazarak girebilir ve eğitim süresince derslerin takip edilebildiği, sınıf içi mesajlaşmaların yapılabildiği sanal sınıf ortamından yararlanabilirler.Kayıt Formu

       

EĞİTİM KATALOĞU