ETKİLİ TAKIM OYUNCULUĞU ve VERİMLİLİK EĞİTİMİ

Yer
: Titanic Business Hotel Kartal, İstanbul
Başlama Tarihi
: 14.11.2017
Bitiş Tarihi
: 15.11.2017
Süre
: 02 Gün - 14 Saat


Ayrıntılı Bilgi

Günümüzde İş Yaşamı, Üretimde Hayat

 • Değer Yaratan Hedefler ve Değer Yönetimi
 • Yenilikçi Hedefler ve Sürdürülebilir Değişim
  • Yine mi? Yeni mi?
 • Stratejik İnovasyon
  • İnovasyon Süreci “Ne” Üzerine Yürütülür?
  • İnovasyon Süreci “Nasıl” Ele Alınır?

Başarı için 4 Kilit Kelime:Güven, Saygı, Verimlilik ve Risk

 • Başarı Nedir?
 • Profesyonel Yaşamda Güven ve Saygı Kazanmanın İlk Adımı: Düşünsel Disiplin

Verimlilik ve Başarı için Altın Kurallar

 • Hedef Belirlemek
 • Kalite Hesabının Tutulması
 • Memnuniyetin Kontrolü
 • Hata Yapmamak
 • Etkinlik
 • Kaynakların İyi Kullanımı
 • Sahiplenme

Takım Olabilmek

 • Takım Çalışmasının Kurumlara ve Bireylere Katkısı
 • Etkili Takımların Özellikleri
  • Takım Olma Süreci
  • Takım Çalışmasında Proje ve Süreç Kavramları
  • Takım Çalışmasında Olmazsa Olmazlar
   • Sorumluluk
   • Şeffaflık
   • Hesap Vericilik
   • Bilgilendirme
   • Denge
   • Adalet
 • Takım Olmanın Önündeki Engeller
 • İyi Bir Takım Oyuncusu Nasıl Olunur?
  • Takım Hedefleri
  • Takımda Kişisel Hedefler
  • Takım ve Sinerji, Ortak Akıl Yaratma
  • Takımdaşlık Ruhu
  • Takım Çalışmasında Bilgi Yönetimi

Takım Çalışmasında Başarı için Etkin İletişim

 • İletişim Nedir?
 • İletişimde Davranışlar, Davranışları Anlamanın Yararları
 • İletişimde Kullanılan Araçlar
  • Dil, Ses ve Sözcükler
  • İletişimde Etkin Dinleme
  • İletişimde Etkin Konuşma
 • İç Dünyanın Bedenle Yansıması ve Bedenin Olanakları
  • Kültürel Yapının İletişime Etkileri
  • Yüz İfadeleri ve Baş Hareketleri
  • El, Kol ve Parmak Hareketleri
  • Oturma Biçimleri ve Bacakların Dili
  • Mesafe ve Temas
  • Duygular Dünyasının Yansımaları
  • Statü ve Varlık Göstermek için Yapılanlar
 • Sağlık İletişim Kanalları Nasıl Açılır?

İyi İletişim Kurabilmenin Kişiye ve Takıma Sağlayacağı Yararlar

 • Takım Çalışmasında İletişim Alanları
 • Takım İletişimi
 • Toplantı İletişimi
 • Koçluk İletişimi
 • Delegasyon Alma- Verme İletişimi
 • Kriz İletişimi

Takım Çalışmasında İletişim Protokolü
Takım çalışmasında İşbirliği ve Kıyaslama ( Benchmarking )

 • Takımiçi ve Takımlararası İşbirliği ve Kıyaslama
 • Şirketiçi ve Şirketdışı İşbirliği ve Kıyaslama

Takım çalışmasında Bireysel Gelişim Alanları

 • Planlama, Stratejik Planlama ve Zaman Yönetimi Toplantı Yönetimi
 • Motivasyon Yönetimi
 • Koçluk ve Delegasyon
 • Kontrol ve Denetleme
 • Liderlik

Takım Çalışmasında İletişim Engelleri

 • İletişim Yükü ve Fazlalığı
 • Güven ve İnanılabilirlik
 • Zamanlama
 • Süzme / Saklama, Eksik İletme
 • Duygusal Engeller
 • Stres

Çatışmalarını Yönetmeden Uzlaşma Kültürüne Geçiş

 • Çatışma Kaynakları
  • Sınırlı Kaynaklar
  • Birbirine Bağlı Çalışma Faaliyetleri
  • Faaliyetlerin Farklılığı
  • Algılama Farklılıkları
  • Yönetim Alanı İle İlgili Belirsizlik
  • Diğer Kaynaklar : Amaç, Statü, Yöneticilik Tarzlarındaki Çıkar Ve Kişilik Farklılıkları, Güç Mücadelesi
  • İletişim Problemleri
 • İletişim Çatışmalarını Yönetme Becerileri
  • Yanlış ve Eksik İletişim
  • Çatışmanın İçinde Olanları Tanımak
  • Çatışmanın Kaynağını Saptamak
  • Çatışmaya Tepki Vermek Nasıl Olmalı
  • Çatışma Önleme Teknikleri
   • Koçluk Yapma
   • Geliştirme ve Güçlendirme
   • Şeffaf İletişim
 • Stres Yönetimi
  • Hedefler Koyma
  • Öncelik Sıralaması Yapma
  • Planlama, Zamanlama, Uygulama, Kontrol Etme
  • Zaman Tuzakları ile Başa Çıkabilme
  • Kısa ve Orta Vadede Acil Stres Yönetim Yöntemleri
  • Uygulamalar

Değişim Yönetimi

 • Değişime Direnç
 • Kavramsal Düşünme
 • Değişim Getireceği Riskleri ve Kazancı Doğru Değerlendirme
 • “Hareket Geç, Harekete Geçir!”

Eğitim Tarihi ve Yeri
14/15 Kasım 2017 Cumartesi / Pazar 10:00 – 18:00
Titanic Business Hotel Kartal, İstanbul

EĞİTMENLER:
EKİN KOPKİMAN

25 Aralık 1967 yılında üç kuşak gazeteci ve yazar bir ailede doğan Ekin Kopkiman, 1984 yılında Özel Moda Koleji'nden mezun olduktan sonra İstanbul 6.sı olarak İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'ne girdi. Üniversite öğrenimi devam ederken, 1986 yılında Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başlayan Kopkiman, Blue Jean gençlik dergisinde köşe yazarlığı, editörlük ve tercüme yaptı. 1987 yılında Duru Turizm'de Halkla İlişkiler Müdürü ve Kongre Koordinatörü olarak çalışmaya başladı ve aynı yıl üniversiteden hocası Betül Mardin'in önderliğinde Image Halkla İlişkiler firmasının Camel Trophy yarış organizasyonunda da görev aldı. 1988 Duru Turizm tarafından görevlendirilerek Jamaika'ya giden Kopkiman, Jamaika'da otel ve acenta operasyonlarını yürüttü. 1989 yılından otelcilik kariyeri başladı; pek çok beş yıldızlı otelde işletme yöneticiliği yaptı.
1992 yılında Emekli Sandığı'na ait İstanbul Maçka Oteli'nde Genel Müdür Yardımcısı iken dönemin Maliye ve Gümrük Bakanı rahmetli Adnan Kahveci'nin Halkla İlişkiler Danışmanlığı'nı da yürüttü. Bu yıllarda eğitimcilik kariyerini de başlattı; Ekin Kopkiman, Tubitak'a bağlı Tüsside'de Halkla İlişkiler seminerleri vermeye başladı. 1993 yılında Emekli Sandığı'na bağlı tüm otellerin Genel Satış Koordinatörlüğü'ne yükselen Kopkiman, 1994 yılında Interpress ve Intermedya Yayıncılık Başkan Danışmanı ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı oldu. Aynı yıl dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir'in Halkla İlişkiler Danışmanlığı'nı da yürüten Ekin Kopkiman, 1995 yılında Londra'ya giderek Frances King School'da ileri ingilizce, pazarlama ve ekonomi dersleri aldı. 1996 yılında ülkeye dönen Kopkiman, Bayındır Holding'e ait Türkiye'nin ilk ve tek temalı parkı olan Tatilya'da Pazarlama ve Halkla İlişkiler Direktörü oldu. Aynı yıl İstanbul'da açılan Türkiye'nin ilk ve tek Relais & Chateaux Oteli ünvanına sahip Bosphorus Pasha Hotel'de Genel Müdürlüğü görevini 1999’a kadar sürdürdü.
Ayrıca, 2001 yılında Akademi İstanbul İşletme İletişimi Bölümü Halkla İlişkiler İhtisas Programı'nda da eğitimciliğe başlayan Kopkiman, iki yıl boyunca Akademi İstanbul'da Pazarlama, Satış ve İnsan Kaynakları ve Protokol eğitimlerinin Proje Koordinatörlüğü'nü sürdürdü ve seminerler verdi. Yine 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde İnsan Kaynakları Uzmanlığı Programı'nın Proje Koordinatörü oldu ve Halkla ilişkiler, Reklam ve İnsan Kaynakları konularında dersler vermeye başladı.
2002 yılında Pera Güzel Sanatlar ve İletişim Okulu'nda İletişim Bölümü'nü kuran Kopkiman, iki yıl boyunca Başkanlık görevini üstlendi ve Reklam, Halkla İlişkiler ve Gazetecilik dersleri verdi.
2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda da eğitimciliğe başlayan Kopkiman, burada da beş yıl boyunca Pazarlama Programı'nda Davranış Bilimleri ve Halkla İlişkiler dersleri verdi ve İşletme Marka Programı'nın ilk açılışından itibaren de Marka Yönetimi, Sosyal Psikoloji, Satınalma Psikolojisi ve Pazarlama derslerinde uzman eğitimci olarak görevlendirildi.
2007 yılında Kantarelli Mağazacılık ve Danışmanlık Şirketini kuran Ekin Kopkiman iki büyük departmant store mağazası ve bir ayakkabı mağazası açtı. Aynı zamanda yine bu şirket bünyesinde Mağazacılık konusunda çeşitli eğitim ve seminerler düzenledi ve danışmanlık hizmeti verdi.
Farklı yayınevleri ile editörlük çalışmaları da yapan Ekin Kopkiman, 2014 yılından beri Karnaval Media Group bünyesinde bulunan Borusan Klasik Radyosu'nda Echo İle Bodoslama Programı'nın yapımcısıdır.
1999 - 2000 yıllarında EyTV'de yayınlanan, kariyer planlama, meslek tanıtımları ve Avrupa Birliği konularını içeren 2. Rönesans Programı'nın yapımcılığını Canip Altay ile birlikte üstlenen ve sunan Kopkiman, 1998'den bu güne Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü'nde bilgi ve deneyimlerini çeşitli eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile devam ettirmektedir.

RANA ÇAKIR
1969 yılında Kocaeli’de doğdu. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1993-1995 döneminde, Kent Gıda ve Fruko Tamek’te Kalite Güvence ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri konularında çalıştı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yapmaya başladı. “İşletmelerde Başarı- Başarısızlık Durumu ve Başarısızlığı Önleme Stratejileri” konulu yüksek lisans tezini 1998 yılında tamamlayarak mezun oldu.
1995-1999 döneminde Nestle, Süt ve Sütlü Ürünler bölümünde dört ürün kategorisinden sorumlu Ürün Müdürü olarak çalıştı. Bu dönemde Nestle Süt ve Sütlü Ürünler Bölümü pazarlama departmanının yeniden yapılandırılması projesinde yer aldı ve sorumlu olduğu kategorilerle ilgili olarak pazarlama & tanıtım faaliyetleri, yeni ürün geliştirme çalışmalarının sorumluluğunu yürüttü. Aynı dönemde ambalajlı süt tüketimini artırmaya yönelik sektörel bir kampanyada proje yöneticiliği yaptı ve Nestle bünyesinde satış etkinliğini artırmaya yönelik bir projede görev aldı.
1999-2001 döneminde Arthur Andersen Danışmanlık Şirketi’nde yönetim danışmanlığı bölümünde Stratejik Planlama, Kurumsal Gelişim ve Yeniden Yapılanma, BPA-BPR, Operasyonel Mükemmellik, Pazar Odaklı Yapılanma, CRM, Değişim Yönetimi projelerinde Proje Yöneticisi ve SME olarak çalıştı. Medya, sigorta, bireysel bankacılık, telekom, FMCG ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde proje yöneticiliği yaptı.
2001-2006 döneminde Kraft Foods’ta İş Geliştirme Müdürü, Pınar Gıda grubunda Ticari Pazarlama Departman Müdürü ve Çevre Analiz’de Genel Müdür olarak çalıştı.
2006-2009 döneminde FED Eğitim&Danışmanlık’ta Turizm, Bankacılık, Sigorta, Leasing, Otomotiv, Perakende, FMCG, Dayanıklı Tüketim, Enerji, Telekom, İlaç gibi çok çeşitli sektörlerdeki önde gelen firmalar için kurumsal eğitim programları hazırladı ve gerçekleştirdi. Uzun süreli ve kapsamlı gelişim programlarının koordinasyonunu yürüttü. Bu dönemde 6,000 den fazla katılımcının eğitimini gerçekleştirdi. İnovasyon alanında danışmanlık projeleri geliştirdi ve yürüttü. Eğitmenlik ve yönetim danışmanlığının yanında yeni eğitim içerikleri geliştirme ve e-öğrenme projeleri geliştirdi. Eğitim ihtiyaç analizi ve planlaması, şirket akademisi kurulması gibi projelerde görev aldı. 2012-2013 döneminde proje bazlı olarak Okan Üniversitesinde Kariyer Merkezi Direktörü olarak görev aldı ve Kariyer Merkezinin yapılanması, öğrenci ve mezunlara yönelik kişisel gelişim eğitimleri ve sertifikasyon programlarının tasarlanması, Üniversite-Sanayi İşbirliği projeleri ve Co-op yerinde eğitim programı çalışmalarını yürüttü. Ocak 2009 itibariyle kurduğu CREALUS Eğitim ve Danışmanlık şirketinde kurumsal eğitim ve yönetim danışmanlığı çalışmalarına devam etmekte olup; aynı zamanda da İşletme Yönetimi Doktorası yapmakta ve İnovasyon konulu doktora tezi çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Biriminde (EDU) İnovasyon, Girişimcilik ve Kurumsallaşma programları ile ilgili olarak çalışmakta olup; Aile Şirketleri Akademisi’nin Program Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aile şirketleri, KOBİ’ler ve kurumsallaşma konularında çalışmaktadır. Aynı zamanda TÜBİTAK onaylı KOBİ Mentörüdür.
Çok iyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir.

Ödeme Koşulları ve İndirim Alternatifleri
Program Bedeli: 970,00 TL + KDV (%18)
Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları ve  coffee-break ikramlar dahildir.

 • 2 kişi katılımlarda; % 5, 3 – 6 kişi katılımlarda; % 10 indirim uygulanmaktadır.

Yayın
Katılımcılarımıza hem eğitimi takip edebilme, not alabilmek hem de ileride gözden geçirebilmeleri için Rönesans tarafından özel hazırlanmış kitaplar ve uygulama örnekleri verilecektir. Ayrıca www.ronesansakademi.com portalına kullanıcı adı: ad_soyad, şifre: xxx  yazarak girebilir ve eğitim süresince derslerin takip edilebildiği, sınıf içi mesajlaşmaların yapılabildiği sanal sınıf ortamından yararlanabilirler.Kayıt Formu

       

EĞİTİM KATALOĞU

UZMANINA DANIŞ