EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEK TABLOSU

EKONOMİ BAKANLIĞI
DESTEK ORANI %
YILLIK / USD
AÇIKLAMA
(SÜRE, LİMİT)
ALINACAK DESTEK USD
1-Yurt Dışı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş
Yurt Dışı Pazar Araştırma Gezileri
70
50.000
10 Gezi / Yıl
50.000
Pazara Giriş /Rapor Alımı
60
200.000   200.000
2- Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
(ISO, CE, GOST, v.s.) 50 25.000 Belge Başına 25.000
3- Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği
Stand + Nakliye 50 + 20   Fuar Başına 30.000
4- Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetleri
Yurt Dışı Birim Kira 50 + 10 75-120.000 15 Birim, 4 Yıl 75.000
Yurt Dışı Marka Tescil 60 + 10 50.000 4 Yıl 50.000
Yurt Dışı Tanıtım 70 + 10 150 - 250.000 Ülke Başına,  4 Yıl 150.000
Hibe Destek Linkleri

EĞİTİM KATALOĞU