ÖNSÖZ

1989 yılında siyasal üst yapı kırılması ile başlayan küreselleşme, sonraki yıllarda bilgi teknolojilerinin ve dolaysıyla bilginin hızla artmasına, paylaşılmasına ve ülkemizde de ağırlığını hissettiren müşteri üstün süreçler, “değişim, yeniden yapılanma, sürdürülebilir büyüme ve gelecek değeri yaratma, risk yönetme” gibi kavramları iş dünyasının gündemine taşıdı.

2008 yılında alt yapıda oluşan ikinci kırılma ile dünya ekonomisi ve ticareti gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru çok hızlı bir değişim göstermekte.

Değişen pazar ve segmentler, kısalan ürün yaşam ömürleri, çok çeşitlilik, hızla değişen ihtiyaçlara, yani değişen beklentilere, tam zamanlı şirket dinamiklerinin ayak uydurması ve beklentileri karşılaması, küresel rekabet ortamında kaçınılmaz bir mecburiyet.

Değişimin ve değişen müşteri beklentilerinin sürekli farkında olarak, en optimum çözümleri organize etmek için iletişim ve yönetişimin keskin gereği ve önemi ortaya çıkıyor.

EĞİTİM KATALOĞU