ARAMA KONFERANSLARI

Kurumsal “Ortak Akıl Oluşturma” ve “Hızlı Eyleme Geçme” Toplantıları Amacı:

  1. Kurumun misyon, vizyon ve ortak hedeflerine tüm karar verici ve yürütücülerinin katkı sağlayarak süreçleri sahiplenmesi

  2. Şeffaf, adil, denetlenebilir, demokratik katılımcı platformun sağlanması

  3. Mevcut değerlerin gözden geçirilmesi ve ortak gelecek değeri yaratılması

  4. İyileştirilmesi öngörülen süreçlerin projelenme sürecinin hızlandırılması

  5. Kurum içi iletişim kanallarının açılması

EĞİTİM KATALOĞU