RÖNESANS AKADEMİ 2021 EĞİTİM KATALOĞU

1

Liderlik, Stratejik Planlama ve Değişim Yönetimi Eğitimleri

Lider beklentileri ve süreçleri yöneten kişidir. Liderlik ve Değişim Yönetimi eğitimleri geçmişten geleceğe, yönetmekten yönetişmeye, yöneticiden lidere giden yolculuğun öğretisidir.Eğitim detayları için tıklayınız..
2

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetişimi Sistemleri, Kurum Kültürü Eğitimleri

Doğru insan kaynaklarını kurumuyla buluşturan firmalar hızla büyüyebilmekte hem de risklerini yönetebilmektedir. Yönetim, yönetişim, insan kaynakları eğitimleri ile insan kaynakları sistemlerini kurabilmeyi ve kişisel kalitesi yüksek çalışanları kuruma kazandırmayı amaçlamaktadır.


Eğitim detayları için tıklayınız..
3

Pazarlama Stratejileri, Müşteri İletişimi ve İlişkileri Yönetimi Eğitimleri

Müşterilerin tatmin olmamış beklentilerinde katma değer yaratarak farklılığı aramak; rekabet koşullarında avantajlı hale gelmek için maliyet liderliğini hedeflemek ve müşteriye olan maliyeti göz önünde tutarak tüm faaliyetlerin maliyetini yönetmek ve daha fazlası için eğitim programımızı incelemelisiniz.


Eğitim detayları için tıklayınız..
4

Uluslararası Pazarlama, Dış Ticaret, Operasyon ve Mevzuat Eğitimleri

Amacımız uluslar arası pazarlarda etkin olmak veya etkinliğini arttırmak isteyen kurumların ihtiyaçlarından hareketle, trendlere, makro ve mikro düzeydeki pazar değişkenleri çerçevesinde stratejik ve operasyonel süreçler geliştirmektir.


Eğitim detayları için tıklayınız..
5

Tedarik Zinciri, Üretim Planlama, Lojistik Yönetimi ve Kalite Eğitimleri

Müşteri beklentisinden başlayıp, müşteri memnuniyetine giden tedarik zinciri yönetimi felsefesi tüm kurumların için stratejik öneme sahip bir temel prosestir. Bu önemli alana ilişkin eğitim programımızı incelemelisiniz.Eğitim detayları için tıklayınız..
6

Muhasebe ve Finans Eğitimleri

Mali konular şirketlerin hem kendilerini ölçebilmelerini hem de faaliyetlerinin sonuçlarının ölçülebilmesi için çalışanlar tarafından da her geçen gün önemini arttırmaktadır.Eğitim detayları için tıklayınız..
7

Kişisel Gelişim, İletişim, Ofis Yönetimi Eğitimleri

Kişisel Kalitemiz; bilgiden riski algılamaya, inisiyatif kullanarak karar almaya, süreç yönetimine, yönetilemeyen süreçlerde problemleri çözmeye ve hatta kriz aşamalarında fırsatları yakalama ve kullanma yönündeki en büyük yardımcımız ya da ayak bağımız olur.


Eğitim detayları için tıklayınız..

Hareketegec rdbe rdbe